fbpx

In dit blok komt nieuws vanuit het muziekteam van de Evangelische Gemeente Enschede.

Avond geluid en muziek

Gepost in Muziekteam.

Gemeenteleden die zich aan hebben gemeld hebben een persoonlijke uitnodiging gehad, maar ook voor de rest van de gemeente is deze avond beschikbaar. Als team(leiders) muziek en geluid willen we jullie daarom (opnieuw) van harte uitnodigen voor de avond rondom geluid en muziek in de gemeente.

Deze avond nemen we jullie als team diensten graag mee in hoe en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Waar ligt nog ruimte voor groei, welke uitdagingen liggen er, hoe bouwen we met elkaar etc. Daarnaast willen we jullie ruimte geven vragen te stellen en waar mogelijk die te beantwoorden. De avond vindt plaats 20 juli 19.30 in de Heidestraat 9.

Avond geluid en muziek

Gepost in Muziekteam.

We zijn dankbaar dat we tijdens onze diensten in vrijheid God kunnen aanbidden. Dat we dit kunnen doen met een toegewijd worshipteam (band en techniek) is geen vanzelfsprekendheid. Wat een zegen!

Omdat er onlangs wat meer vragen binnenkomen van gemeenteleden rondom geluid, muziekkeuze etc. willen we als team diensten graag een avond aanbieden waarin we jullie mee willen nemen in hoe en waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Waar ligt nog ruimte voor groei, welke uitdagingen liggen er, hoe bouwen we met elkaar etc. Daarnaast willen we jullie ruimte geven vragen te stellen. 

Muziek en zang in de gemeente

Gepost in Muziekteam.

Als muziekteam Muziek Op Sondag (MOS) willen wij  God lofprijzen en aanbidden. Het is onze taak de gemeente voor te gaan in het naderen tot God en haar te helpen zich te richten op God. Als band hebben wij een begeleidende en ondersteunende functie in de gemeente.

Zowel in het oude als het nieuwe testament is te zien dat in een samenkomst muziek en zingen niet weg te denken is. Muziek speelt een grote rol in samenkomsten het is een middel tot gezamenlijke expressie. Allerlei emoties kunnen we uiten in muziek: onze blijdschap, enthousiasme, verdriet/pijn, ons geloofsvertrouwen en ook overgave aan God. Daarnaast kunnen we in muziek en zang uiting geven aan de vrede, de kracht of de dynamiek die de Heer in ons leven wil geven.

Van lofprijs is sprake  als gebeden en of liederen tot God gericht zijn. Dankbaarheid en eerbetoon worden hierbij uitgesproken en benadrukt dat het om een persoonlijke relatie met God gaat. God wil dat wij Hem naast (lof)prijzen en loven ook aanbidden (Johannes 4:23). Bij aanbidden (maar ook bij lofprijs) gaat het om je hartsgesteldheid. Het gaat dus verder dan een rationele erkenning van Gods eigenschappen. Toch blijft het niet bij een innerlijke houding; aan aanbidding geef je ook uiting door bijvoorbeeld je bewondering voor Gods liefde,  Zijn genade, Zijn eigenschappen etc. uit te spreken. Het Hebreeuwse woord voor aanbidding is 'Shachah'  (zich neerbuigen, zich neerwerpen, ter aarde buigen). Dat betekent dat er, net als bij lofprijs, handelingen aan toegevoegd worden (bijvoorbeeld knielen uit diep ontzag/ afhankelijk zijn van God hiermee belijden,  juichen/ jubelen en je handen opheffen). Er is dan sprake van het opzoeken van intimiteit (je liefde voor Hem uiten), er is geen afstand meer, maar je komt juist heel dichtbij God.  Mattheus 4:9 en 10 geeft daarbij aan: 'De Here uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen'.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.