Over ons

Wij verlangen ernaar om een gemeente zijn waar je Gods aanwezigheid ontmoet en Hem tot jou persoonlijk hoort spreken. Wij verlangen ernaar dat jij opgebouwd, bemoedigd en bekrachtigd wordt. We willen discipelen maken die toegerust en getraind worden in onze gemeente, om vervolgens Zijn Koninkrijk te zien doorbreken, ieder op zijn eigen plek.

We verlangen ernaar om velen gered, gedoopt, bevrijd en genezen te zien worden. We willen een gemeente zijn waar het evangelie van Jezus Christus centraal staat en we verlangen er naar dat Hij in ons midden is als we in Zijn naam bijeenkomen, als we Hem aanbidden en uit Zijn woord prediken (Mattheüs 18:20).

We willen een familie zijn die het leven deelt, we willen samen genieten van de zegeningen die Hij geeft. Maar we zien het ook als onze plicht en als een zegen om, om elkaar heen te staan in tijden van moeite en nood (Romeinen 15:1, 2). In dit alles zijn wij afhankelijk van Gods Geest die Zijn leven in ons bewerkt.