Gebed

In elke dienst is er aandacht en ruimte voor gebed en staan er gemeenteleden klaar om met u en voor u te bidden. Na de preek en aan het einde van de dienst is er ruimte om te reageren op een oproep of om met andere gebedsverzoeken naar het gebedsteam te komen.

Gebed is het fundament van ons persoonlijk geloofsleven en van onze gemeente. Om die reden vindt het niet alleen in de diensten plaats, maar is er ook ochtendgebed doordeweeks. Daarnaast zijn er maandelijkse gebedsnachten, wordt er voor de zendelingen gebeden en doen we voorbede voorafgaand aan de dienst. Ons verlangen is dat wij als kerk een huis zijn van gebed.

Gebedsapp

Via de EGE Gebedsapp in Whatsapp worden gebedspunten vanuit gemeenteleden of de gemeente verstuurd. Zo kunnen we gemakkelijk met elkaar communiceren over gebedspunten en biddend om elkaar heen staan. Wil je de gebedsberichtjes ontvangen, stuur dan een berichtje naar Gerienke Kuiper. Alleen de beheerder kan berichten in de groepsapp plaatsen. 

Wil je een gebed- of dankpunt doorgeven, stuur dan een berichtje naar Gerienke. Zij zal je vraag beoordelen en je bericht bondig weergeven in de groepsapp.

Gebedsochtend en zendingsgebed

Elke doordeweekse dag van 08.30 – 09.30 uur wordt er online gebeden voor de gemeente, onze stad, de wereld en Israel. Ieder die dat wil kan meedoen. Op woensdagochtend komen we ook samen in de kerk, van 8.30-9.30 uur in de gebedsruimte boven. 

Op maandag hebben we onze groep uitgebreid met mensen uit andere kerken in Enschede en dan bidden we speciaal voor Enschede. Dan kun je hier inloggen.

Op dinsdag t/m vrijdag log je hier in. Dan bidden we voor onze gemeente, voor de stad, ons land, de wereld en Israël.

Op de eerste maandag van de maand is van 20.00 tot 21.00 uur een zendingsgebed. Daarvoor log je hier in.

Als je mee wilt doen kun je een berichtje sturen aan Jaap van Tilburg per mail of telefoon.