Onderwijs

Het ‘Leerhuis’ is afgeleid van het Hebreeuwse ‘Beth Talmoed’. Dit was de plek waar Joodse kinderen in voorbereiding op hun plek in de maatschappij of als discipel van een Rabbi de wet en de profeten leerden. Ook voor ons, als navolgers en discipelen van Christus, is het belangrijk om onderwijs te ontvangen (en te geven).

Naast het onderwijs in de diensten en de Conntectgroepen, wordt er binnen onze gemeente vanuit het Leerhuis op diverse manieren onderwijs aangeboden. Hierbij kun je denken aan:

•    Verkennende cursussen (Introductieavonden, Alpha-cursus en Beta-cursus).
•    Verdiepende cursussen (DURF, EC-Bijbelcursus en Maak ze Sterk).
•    Verdiepende leerhuisavonden aanvullend op de prekenseries of thema’s die binnen onze gemeente actueel zijn.

Er wordt jaarlijks geprobeerd om een breed en passend onderwijsaanbod aan te bieden. Voor aanvullende informatie en/of vragen kun je terecht bij het onderwijsteam.