Geven

De Evangelische Gemeente Enschede draait volledig op giften van haar leden. Zo kunnen we wekelijkse diensten organiseren, zendelingen ondersteunen en geven aan de armen. In de zondagse diensten kun je contant geven in de collecte, via een machtigingsformulier of via de GivtApp.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende bankrekeningen van de gemeente. We zien uw gift graag tegemoet. 

Algemeen:

Doel: onder andere voor het bekostigen van sprekers, gebouw, onderhoud, apparatuur, website en ondersteuning van hen die het moeilijk hebben.

Rabobank bankrekeningnummer NL22 RABO 0147 5184 23

t.n.v. Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede

Kamer van Koophandel nummer: 08190616
RSIN: 003451227

 

Thuisfont / Zending:

Doel: Ondersteunen van zendelingen.

ING bankrekeningnummer IBAN: NL30 INGB 0003 1232 68
t.n.v. Thuisfront Evangelische Gemeente Enschede.

Je kunt geven voor de zending algemeen of direct voor een van onze zendelingen. Geef dus bij je gift duidelijk aan voor wie het bedoeld is.

De Evangelische Gemeente Enschede is een ANBI, giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Geven via iDeal:

Het is ook mogelijk om uw algemene gift te geven via iDeal. Gebruik hiervoor onderstaand formulier:

€