Sonrise

SONRISE: De Zoon (Son) van God mogen we elk jaar een week lang in de zomervakantie en tweewekelijks op zondagmiddag presenteren op het Acaciaplantsoen.

Een enthousiast sportteam is dan aanwezig om met de kinderen te sporten, te spelen, te praten, toneelstukjes te doen, hun getuigenis te delen en vooral Gods waarheid en liefde aan hen door te geven. Door onze houding en door ons getuigenis mogen we ons licht laten schijnen – een Son Rise. Bij Sonrise staat sport centraal omdat dat de taal is die kinderen spreken.

Op onze Instagram en Facebook kun je een indruk krijgen van deze ‘sportcommunity’.