Nieuws

Boekhandel David - Vaderdag en actieboek

Een actieboek, Vaderdag cadeaus en nog veel meer: bij Boekhand David slaag je altijd, en loop je met een glimlach weer naar buiten. Niet alleen vanwege je aankoop, ook door de vriendelijke mensen, een kopje koffie en inspirerende muziek. Kom je snel langs? Hieronder vind je wat aanbiedingen:

Kerkkamp 11-13 oktober - aanmelden!

HEB JE HET AL GEZIEN? Je kunt je aanmelden!  Waarvoor? Voor het supertoffe kerkkamp van dit jaar, van 11 tot 13 oktober! Hét kamp voor de jongeren vanaf groep 5 tot en met de tieners. Op de website kun je je aanmelden voor het kerkkamp van dit jaar! Ga naar het menu, kies NEXT en dan voor het submenu Kerkkamp 2024. Daar vind je alle informatie die er tot nu toe is. Maar nog makkelijker is:

Laatste blog van Tonny - Een nieuw begin

Elk begin heeft ook een einde. En dat komt soms onverwacht en ongelegen, maar het komt altijd. Dat is ook het geval met deze serie van blogs. Honderdzesendertig weken geleden ben ik begonnen wekelijks iets te schrijven voor de nieuwsbrief. Nu, na ruim twee en een half jaar, ga ik er mee stoppen. Het zijn persoonlijke omstandigheden en overwegingen die me tot dit besluit hebben gebracht. En dit feest van het begin van de Gemeente, van de komst van de Geest, vormt dan een goede afsluiting.

Blog van Tonny - Ik hoor er niet bij

Soms overkomt het je, op je werk of op visite. Ineens heb je het gevoel dat je er niet bij hoort. Het onderwerp van het gesprek interesseert je helemaal niets, of de manier waarop er over sommige collega's wordt gesproken stuit je ineens tegen de borst. Mensen kunnen zich soms druk maken over dingen die je helemaal niet kunt meevoelen. Soms is dat ook wel grappig, overigens. Zo herinner ik me met veel genoegen de verhitte discussies aan de lunchtafel waarbij collega's elkaar goedmoedig(?) voor rotte vis uitmaakten, omdat ze vonden dat de ander fan was van de verkeerde voetbalclub. Het was wel vermakelijk te zien hoe twee collega's die nauw samenwerkten elkaar in de haren konden zitten over FC Twente en Heracles Almelo.

Het ene gebod (blog van Tonny)

Chistenen heb je in alle soorten en maten. Jammer genoeg komen we niet altijd even positief in het nieuws. Nog maar nauwelijks waren de berichten over allerlei misbruik in de kerk een beetje verstomd of we hoorden dat in de oorlog in Oekraïne de Russisch Orthodoxe Kerk een dubieuze rol speelt. En dan zijn er nog de Amerikaanse christenen die zo in beslag genomen worden door hun strijd tegen de afbraak van het christelijke fundament van hun samenleving, dat ze een moreel verdorven man naar  voren schuiven als presidentskandidaat. Dat alles maakt dat het in ons land meestal geen goede reclame is wanneer je zegt dat je een overtuigd christen bent. Ik denk dat dit komt doordat christenen worden gezien als mensen die krampachtig bezig zijn een onmogelijke opdracht uit te voeren. Hoewel ze het er niet altijd over eens zijn wat die opdracht precies is, weten ze wel bijna allemaal zeker dat zij de enig juiste inhoud van het geloof kennen.

Blog van Tonny - Schapen zonder herder

Wanneer je eenvoudig en onbevangen naar de wereld kijkt is het volstrekt duidelijk dat het allemaal niet zomaar, zonder doel, zonder bedoeling, zonder plan tot stand is gekomen. Natuurlijk, wanneer je dan wat verder en langer nadenkt komen er allerlei vragen. De vragen over het waarom van het leven, over gerechtigheid, over het onrecht en het lijden en over de aard van goed en kwaad. Dat soort vragen blijkt eigenlijk niet te beantwoorden. Er zijn boeken over volgeschreven, maar het wezen van het bestaan, of van God, kunnen we als mensen niet doorgronden. We moeten ons behelpen met beeldspraak (God is net als …’), maar we moeten dan wel heel goed beseffen dat iedere beeldspraak mank gaat.

Inzamelingsactie Tao & Lisa

Hierbij een oproep van gemeentelid Lisa Zhang Haar man Tao moet beginnen aan een inburgeringscursus, alleen hij moet het zelf betalen. Een voorwaarde is dat het moet voldoen aan een werk op blik keurmerk. Hij kan ook alles op eigen kracht doen, maar als hij het niet haalt, mag hij niet blijven in Nederland. Daarom willen we het graag via een officieel keurmerk doen, zodat we zekerheid hebben. Omdat het erg duur is, zijn een inzamelingsactie gestart: https://supp.to/nl-inburgeringscursus/donate. Mocht je willen doneren, zou dat heel fijn zijn. Alle beetjes zijn zeer welkom. Gezegende groet, Tao&Lisa

Blog 129: Ik heb de Heer gezien (Tonny)

​​​​​​​Het is heel lastig om te omschrijven wat er in die vroege ochtend van die Paaszondag is gebeurd. Natuurlijk kennen we de paar woorden: ‘De Heer is opgestaan’, maar dat betekent niet dat we begrijpen wat ze betekenen. Laten we maar beginnen met vast te stellen dat er werkelijk iets is gebeurd waar niemand rekening mee had gehouden. De volgelingen van Jezus wisten zeker dat Hij gestorven was, ze hadden Hem in een graf gelegd. De vrouwen hadden onderling afspraken gemaakt hoe ze de begrafenis goed zouden afsluiten. Direct bij het ochtendgloren van de eerste weekdag zouden ze het lichaam van de Heer balsemen en Hem een eervolle begrafenis geven. Maar tot hun afschuw moesten ze vaststellen dat grafschenners hun voor waren geweest. Het graf was open, men had Hem zelfs in zijn dood niet met rust kunnen laten!

Oproep van Carla

Naar het archief
1 2