Missie

Het is onze missie om Enschede en Twente te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Wij willen een gemeente zijn die niet alleen de stad Enschede, maar heel Twente bereikt met de geur van Christus (2 Korinthe 2:15). Wij willen dit bereiken door de gelovigen toe te rusten en te trainen, voor het werk van God, ieder op zijn eigen plek, zodat het Lichaam van Christus volwassen en sterk wordt. Het is ons verlangen en doel dat wij allemaal één worden in het geloof en groeien in het kennen van Jezus Christus, tot we helemaal vol Zijn van Hem (Efeze 4:12, 13). We geloven dat Hij elk lichaamsdeel op zijn plek zal zetten en daar het werk van onze handen zegent en genade geeft naar de mate van onze gave (Efeze 4:7, 16 en Deuteronomium 16:15).

Ook willen we als gemeente bijdragen aan de grote opdracht (Mattheus 28:18-20) om de hele wereld te bereiken met het evangelie. Daarom ondersteunen we verschillende zendingswerkers.

Speciaal voor Arabisch sprekende mensen is er in de EGE een aparte groep met eigen activiteiten. Het is de bedoeling dat de deelnemers zoveel mogelijk geïntegreerd gaan worden in de andere activiteiten van de EGE. De pastors van de Arabische tak zijn Fathy en Rim Shamaan, Bekijk de pagina voor nadere informatie in het Arabisch en het Nederlands.