Missie

Het is onze missie om Enschede en Twente te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Wij willen een gemeente zijn die niet alleen de stad Enschede, maar heel Twente bereikt met de geur van Christus (2 Korinthe 2:15). Wij willen dit bereiken door de gelovigen toe te rusten en te trainen, voor het werk van God, ieder op zijn eigen plek, zodat het Lichaam van Christus volwassen en sterk wordt. Het is ons verlangen en doel dat wij allemaal één worden in het geloof en groeien in het kennen van Jezus Christus, tot we helemaal vol Zijn van Hem (Efeze 4:12, 13). We geloven dat Hij elk lichaamsdeel op zijn plek zal zetten en daar het werk van onze handen zegent en genade geeft naar de mate van onze gave (Efeze 4:7, 16 en Deuteronomium 16:15).