NEXT

NEXT is een groot en belangrijk onderdeel van de Evangelische Gemeente Enschede. Onder NEXT vallen alle kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 t/m 20+.

Wij zijn als gemeente gezegend met een hele grote groep kinderen, tieners en jongeren en zien het als een voorrecht om in deze doelgroep te investeren. Tegelijkertijd beseffen wij ook dat deze zegen een verantwoordelijkheid met zich meebrengt. We zijn gepassioneerd om de kinderen al op jonge leeftijd te leren wat er in de Bijbel staat en om ze te helpen om een persoonlijke relatie te ontwikkelen met Jezus. Ons verlangen is dat de vijf pijlers die centraal staan in onze gemeente, ook steeds meer vorm krijgen binnen het kinder-, tiener-, en jongerenwerk.
Deze doelen zijn: Aanbidding, Betrokkenheid, Christusgelijkvormigheid, Dienstbaarheid en Evangelisatie.

Wij bieden voor elke leeftijdsgroep een programma aan wat past bij de levensfase waar ze nu inzitten. Voor de allerkleinsten hebben wij een creche en peutergroep. Basisschoolkinderen kunnen naar Kidsbreak en Game Changers. Ook tieners, 16-plussers en 20-plussers hebben hun eigen groepen.

Benieuwd naar wat we doen? Bekijk de verschillende pagina's of kom eens langs.