Wat geloven wij

Wij geloven dat heel Gods woord geïnspireerd is door de Heilige Geest (2 Timotheüs 3:16) om te onderwijzen, te beschermen en op te voeden. Wij erkennen dat Gods woord zuiver en heilig is (Psalm 12:7) en dat het onderwezen dient te worden vanuit eerbied en ontzag. Wij geloven dat wij als gemeente gereinigd worden door het waterbad van het woord (Efeze 5:26).

Wij geloven dat het evangelie van Jezus Christus de grootste en belangrijkste openbaring is van God en stellen dit evangelie dan ook centraal in onze aanbidding, prediking en in alle andere aspecten van ‘gemeente zijn’. Wij prediken Christus en Christus gekruisigd (1 Korinthe 1:23, 1 Korinthe 2:2). Wij geloven dan ook dat Jezus kostbare bloed voor ons vergoten is, dat Hij voor onze zonden is gestorven en opgestaan is uit de dood op de derde dag en dat vele getuigen Hem gezien hebben na Zijn opstanding (1 Korinthe 15:3,4, 1 Petrus 1:18, 19, Johannes 19:30 en 1 Korinthe 15:6). We geloven dat een ieder die met zijn hart gelooft en met zijn mond belijdt dat Hij Heer is, eeuwig leven heeft (Romeinen 10:9). Wij geloven dat als wij tot levend geloof komen, de Heilige Geest in ons komt wonen en ons verbindt met de Vader waardoor wij kinderen van God zijn (Romeinen 8:15, 16, 1 Korinthe 6:17, 19 en 1 Korinthe 3:16).

We geloven dat wij door de waterdoop in Zijn dood gedoopt worden, dat wij met Hem begraven worden om vervolgens met Hem opgewekt te worden om in een nieuw leven te wandelen (Romeinen 6:4). Wij geloven dat wij na de doop een nieuwe schepping zijn (Romeinen 5:7, 2 Korinthe 5:17) en dat wij dood zijn voor de zonde, de zonde heerst niet langer over ons. Wij rekenen onszelf vanaf dat moment als dood voor de zonde, maar levend voor God. We beseffen ons dat dit nieuwe leven zichtbaar kan worden door te blijven in Hem en de kracht van de Heilige Geest. (Romeinen 6:6, 7, 10, 11, 14, Johannes 15:4-5).

We geloven dat we onderweg zijn als gelovigen, dat wij delen in Zijn sterven en Zijn opstandings. We vieren met elkaar de vreugde en overwinningen in het leven, maar staan ook naast elkaar in het lijden en verdriet. We vinden het belangrijk een plek te zijn waar ruimte is voor echtheid en kwetsbaarheid.