Leidersteam

Om een gezonde kerk te zijn heb je geestelijk gezond leiderschap nodig. Paulus zei tegen de gemeente in Efeze het volgende - En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. (Efeziërs 4:11-12) God stelt geestelijke leiders aan om de gemeente te dienen, om de gemeente toe te rusten. Zodat elke gelovige in dienst komt te staan van de Here Jezus. Als dat gebeurt wordt het lichaam van Christus opgebouwd.

Het leidersteam bestaat uit een aantal oudsten en een voorgangers team. Dit team geeft geestelijk leiding aan de gemeente. In de Bijbel kom je eigenlijk altijd meervoudig leiderschap tegen. Dit willen we in de gemeente borgen. Het leiderschap ligt niet in handen van 1 persoon, maar bij een team van personen. Het leidersteam bestaat uit degenen die zich richten op het woord en gebed. Daarnaast geven ze geestelijk leiding aan de gemeente en dragen ze eindverantwoordelijkheid.

Het voorgangersteam bestaat uit 2 mensen die (deels) betaald worden. Het voorgangersteam geeft dagelijks leiding aan de gemeente, elk met een eigen verantwoordelijkheid en focus. Grote beslissingen worden meegenomen naar de andere oudsten. Dit team zal samen grotendeels het onderwijs verzorgen op de zondagen, aangevuld met andere sprekers.

Pastors leiden een deelgebied van de gemeente. Op dit moment NEXT en ONDERSTEUNING. Pastors vallen onder de verantwoordelijkheid van de voorgangers. Pastors geven leiding aan verschillende teams met teamleiders.

Heb je vragen of opmerkingen, stuur dan een mail naar het leidersteam

Organisatiestructuur EGE

Binnen de Evangelische Gemeente Enschede werken we met gedeeld leiderschap in diverse taken en bedieningen. Onderstaande afbeelding geeft daar een overzicht van.