Leerhuis

Geloofsvragen samen bespreken op 25 oktober 2017

Gepost in Leerhuis.

vragen over geloven

Op 24 mei 2017 was er in het kader van het Leerhuis een bijeenkomst over geloofsvragen.

Op 14 juni 2017 was er een soortgelijke bijeenkomst in de wijkgroep Zuid-Oost.

Beide bijeenkomst​en​ waren bedoeld voor een inventarisatie van bij de gemeenteleden levende geloofsvragen, met daarbij wel ruimte voor verheldering van de aangesneden kwestie. Van beide bijeenkomsten is door Jaap van Tilburg een verslag gemaakt.

Vanaf het begin was het de bedoeling dat de vragen in een vervolgbijeenkomst van het Leerhuis zouden worden besproken zonder dat dit nu het karakter zou krijgen van antwoorden geven. Het gaat er meer over dat de naar voren gebrachte onderwerpen nader besproken worden. Voor een (beperkt) deel is dit in de wijkgroep Zuid-Oost al gebeurd.

Hieronder zal met behulp van de gemaakte verslagen ​(punt 1) een voorstel worden gedaan voor bespreking van een aantal van deze vragen in de op 25 oktober 2017 in het Leerhuis geplande vervolgbijeenkomst.

Vervolgens zal er ook ​​(punt 2) ​een ordening van de vragen plaatsvinden.

Lees meer voor een overzicht van de geloofsvragen en ordening.

Leerhuis Huwelijk deel 2 - Doe de test!

Gepost in Leerhuis.

Op de leerhuisavond van 7 juni hebben we het gehad over conflicten in het huwelijk. Eén van de oorzaken van conflicten is dat we zo verschillend zijn van aard. En hoewel niemand hetzelfde is zijn er toch grofweg vier typerende gedragspatronen te omschrijven.

Dat is te zien in deze temperamenten test.

Ben je expressief of introvert?

Ben je emotioneel of on-emotioneel?

Ben je spraakzaam of juist stil?

Ben je geduldig of een ongeduldig standje enz.?

Op de volgende leerhuisavond van 21 juni gaan we hier verder op in:

  • Hoe gedragen verschillende temperamenten zich in huis?
  • Hoe geven ze uiting aan hun liefde?
  • Hoe communiceren ze?
  • En de grote vraag: welke combinaties geven meer kans op een gelukkig huwelijk?

Maak de test, 48 vragen en zie welk temperament bij jou overheersend is. Lees ook de uitleg over de verschillende temperamenten.

En op 21 juni kun je meer horen over relaties en huwelijk.

Leerhuis 24 mei-geloofsvragen-deel 1

Gepost in Leerhuis.

Op 24 mei is er weer een leerhuisavond. Ditmaal van 20.00 tot 21.30 uur.

vraagteken
Het onderwerp is: geloofsvragen die leven.

Het is een luisteravond. Dat betekent dat wij vooral van elkaar horen, welke geloofsvragen er leven. Alle aanwezigen kunnen hun geloofsvragen noemen en desgewenst toelichten.

Begin september zal er dan een vervolg komen op deze avond. Dan zal ingegaan worden op die vragen welke het meest blijken te leven.

Niet in de vorm van: eventjes wat antwoorden geven. Wel kan dan meer het gesprek worden gevoerd en kunnen verschillende invalshoeken worden belicht.

Leerhuis MEN ONLY

Gepost in Leerhuis.

Op woensdag 15 maart (en ook op 12 april) komt Bert Reinds - geboren Tukker, betrokken bij de 4e Musketier en bekend opvoedkundige - naar zijn geboorteplaats om het Leerhuis invulling te geven voor ALLEEN DE MANNEN! Van harte welkom aan alle mannen uit Enschede (en omgeving).

Leerhuis Bert Reinds 15 maart

Leerhuis 1 maart - Jezus achterna

Gepost in Leerhuis.

Woensdag 1 maart zal Nynke Dijkstra invulling geven aan het leerhuis. De titel van haar onderwijs is: 'Jezus achterna; de betekenis van Jezus voor mensen en voor ons leven'

Doel van de bijeenkomst is dat wij (opnieuw) geraakt worden door wie Jezus is. Op het einde zal ook even stil gestaan worden bij het begin van de vastentijd. De bijbelgedeelten die zeker aan de orde komen zijn: Lucas 19:1-10 over Zacheüs en Johannes 8:1-11 over de overspelige vrouw.

De bijeenkomst op 1 maart begint om 20.00 uur en eindigt tussen 21.30 en 22.00 uur.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede
info@eg-enschede.nl

EA-logo