Leerhuis

Het Leerhuis in november

Gepost in Leerhuis.

Op 7 november zal er weer een Leerhuis zijn. Ditmaal zal Richard Vos de inleider zijn. 

In het Leerhuis op 26 september j.l. sprak Oscar Lohuis over onze relatie met God de Vader.

Ook op 7 november zal het weer gaan over relaties. In deze studie zal de aandacht gaan naar de werking van satan die onze relatie met God als Vader altijd aanvalt. Dit doet hij door ons te verleiden en ons aan hemzelf of andere mensen te binden, boven God uit.

Het derde en laatste Leerhuis van dit najaar zal weer gegeven worden door Oscar Lohuis en vindt plaats op 21 november. Een nadere invulling zal nog worden gegeven.

Het leerhuis gaat weer beginnen

Gepost in Leerhuis.

Het Leerhuis gaat weer beginnen! Bedoeld voor allen die verdieping van hun kennis van de bijbelse openbaring zoeken en ook bedoeld om over belangrijke bijbelse onderwerpen in gesprek te gaan met de inleider. Dat laatste kan door vooraf vragen te stellen, of actief te participeren tijdens de avonden.

Woensdagavond 1x per maand

De avonden zijn op woensdagen dat er geen wijkgroep is, maar niet meer op al die woensdagen. Tijd: inloop met koffie vanaf 19.45 uur, presentatie/interactie van 20.00-22.00 uur met een pauze in die twee uur.

In de komende maanden gaan wij de Leerhuizen houden met een frequentie van eens per maand. Het voornemen is om dit ook in deze frequentie ook in het najaar verder te gaan.

De volgende inleiders zijn vastgelegd. Niet bij alle inleiders is het onderwerp al afgesproken.

​Op 11 april zal Oscar Lohuis een Leerhuis presenteren. Met Oscar Lohuis is afgesproken ​dat hij een speciaal, momenteel in onze gemeente levend thema, zal bespreken. Namelijk: "Hoe om te gaan met de voorschriften in de Thora?" Oscar Lohuis is een theoloog die in Nederland een veel gevraagde spreker is voor bijbels onderricht. Hij zal ook in het najaar van 2018  twee Leerhuizen (in)leiden. 

Jeroen Goudt

Leerhuispresentaties

31 januari    Richard Vos over Paulus(verdieping van zijn preek van 14 januari)

28 februari   Nynke Dijkstra over David

28 maart      Bernd Jan Gosseling over.....

11 april        Oscar Lohuis  over​: "Hoe om te gaan met de voorschriften in de Thora?"

25 april        Gemeenteavond

23 mei         Jeroen Goudt over Maria (moeder van Jezus)

20 juni          Pieter Cnossen over Jozef (zoon van Jacob) 

Leerhuis 22 november - Bert Middelwijk

Gepost in Leerhuis.

Bert zal in dit 2e deel van het leerhuis met ons nadenken over Petrus. Petrus is iemand die vreselijk veel van Jezus hield en Hem radicaal en helemaal volgde. Toch verloochende hij Jezus. Hoe komt dat? 

Het Leerhuis begint om 20.00 en wordt om 21.30 uur afgesloten.

 

(Bert heeft in deel 1 gesproken over de ontwikkeling die Mozes heeft doorgemaakt. Dwars door grote crises en wantrouwen maar ook wonderen heen, leert hij God kennen en vertrouwen. De moeite waard om terug te luisteren.)

Programma Leerhuizen

Gepost in Leerhuis.

Ook dit jaar is er weer een Leerhuis op de woensdagavonden dat er geen wijkgroepen (of gemeenteavonden) zijn.

De Leerhuizen hebben evenals de preken bijna allen het thema: God openbaart zich via verhalen. Dat betekent dat er doorgaans bijbelse personen zullen worden behandeld met als hoofdvraag: wat leren wij over God vanuit het leven van deze persoon.

Geloofsvragen samen bespreken op 25 oktober 2017

Gepost in Leerhuis.

vragen over geloven

Op 24 mei 2017 was er in het kader van het Leerhuis een bijeenkomst over geloofsvragen.

Op 14 juni 2017 was er een soortgelijke bijeenkomst in de wijkgroep Zuid-Oost.

Beide bijeenkomst​en​ waren bedoeld voor een inventarisatie van bij de gemeenteleden levende geloofsvragen, met daarbij wel ruimte voor verheldering van de aangesneden kwestie. Van beide bijeenkomsten is door Jaap van Tilburg een verslag gemaakt.

Vanaf het begin was het de bedoeling dat de vragen in een vervolgbijeenkomst van het Leerhuis zouden worden besproken zonder dat dit nu het karakter zou krijgen van antwoorden geven. Het gaat er meer over dat de naar voren gebrachte onderwerpen nader besproken worden. Voor een (beperkt) deel is dit in de wijkgroep Zuid-Oost al gebeurd.

Hieronder zal met behulp van de gemaakte verslagen ​(punt 1) een voorstel worden gedaan voor bespreking van een aantal van deze vragen in de op 25 oktober 2017 in het Leerhuis geplande vervolgbijeenkomst.

Vervolgens zal er ook ​​(punt 2) ​een ordening van de vragen plaatsvinden.

Lees meer voor een overzicht van de geloofsvragen en ordening.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede
info@eg-enschede.nl

EA-logo