Leerhuis

Leerhuis verplaatst naar 19 december

Gepost in Leerhuis.

In de afgelopen weken is met regelmaat afgekondigd dat het volgende Leerhuis met Oscar Lohuis plaats zou vinden op woensdag 21 november aanstaande. Dit is helaas niet juist.

Het volgende Leerhuis met Oscar Lohuis wordt gehouden op woensdag 19 december 2018. Komende woensdag 21 november vervalt het Leerhuis.

Leerhuis 21 november

Gepost in Leerhuis.

Het leerhuis van 7 november gaat niet door. Het wordt verplaatst naar 30 januari 2019

In het Leerhuis op 26 september j.l. sprak Oscar Lohuis over onze relatie met God de Vader.

Het laatste Leerhuis van dit najaar zal  ook door hem gegeven worden. Het vindt plaats op 21 november. Een nadere invulling zal nog worden gegeven.

Ook op 30 januari staan relaties centraal. In deze studie zal de aandacht gaan naar de werking van satan die onze relatie met God als Vader altijd aanvalt. Dit doet hij door ons te verleiden en ons aan hemzelf of andere mensen te binden, boven God uit.

Het leerhuis gaat weer beginnen

Gepost in Leerhuis.

Het Leerhuis gaat weer beginnen! Bedoeld voor allen die verdieping van hun kennis van de bijbelse openbaring zoeken en ook bedoeld om over belangrijke bijbelse onderwerpen in gesprek te gaan met de inleider. Dat laatste kan door vooraf vragen te stellen, of actief te participeren tijdens de avonden.

Woensdagavond 1x per maand

De avonden zijn op woensdagen dat er geen wijkgroep is, maar niet meer op al die woensdagen. Tijd: inloop met koffie vanaf 19.45 uur, presentatie/interactie van 20.00-22.00 uur met een pauze in die twee uur.

In de komende maanden gaan wij de Leerhuizen houden met een frequentie van eens per maand. Het voornemen is om dit ook in deze frequentie ook in het najaar verder te gaan.

De volgende inleiders zijn vastgelegd. Niet bij alle inleiders is het onderwerp al afgesproken.

​Op 11 april zal Oscar Lohuis een Leerhuis presenteren. Met Oscar Lohuis is afgesproken ​dat hij een speciaal, momenteel in onze gemeente levend thema, zal bespreken. Namelijk: "Hoe om te gaan met de voorschriften in de Thora?" Oscar Lohuis is een theoloog die in Nederland een veel gevraagde spreker is voor bijbels onderricht. Hij zal ook in het najaar van 2018  twee Leerhuizen (in)leiden. 

Jeroen Goudt

Leerhuispresentaties

31 januari    Richard Vos over Paulus(verdieping van zijn preek van 14 januari)

28 februari   Nynke Dijkstra over David

28 maart      Bernd Jan Gosseling over.....

11 april        Oscar Lohuis  over​: "Hoe om te gaan met de voorschriften in de Thora?"

25 april        Gemeenteavond

23 mei         Jeroen Goudt over Maria (moeder van Jezus)

20 juni          Pieter Cnossen over Jozef (zoon van Jacob) 

Leerhuis 22 november - Bert Middelwijk

Gepost in Leerhuis.

Bert zal in dit 2e deel van het leerhuis met ons nadenken over Petrus. Petrus is iemand die vreselijk veel van Jezus hield en Hem radicaal en helemaal volgde. Toch verloochende hij Jezus. Hoe komt dat? 

Het Leerhuis begint om 20.00 en wordt om 21.30 uur afgesloten.

 

(Bert heeft in deel 1 gesproken over de ontwikkeling die Mozes heeft doorgemaakt. Dwars door grote crises en wantrouwen maar ook wonderen heen, leert hij God kennen en vertrouwen. De moeite waard om terug te luisteren.)

Programma Leerhuizen

Gepost in Leerhuis.

Ook dit jaar is er weer een Leerhuis op de woensdagavonden dat er geen wijkgroepen (of gemeenteavonden) zijn.

De Leerhuizen hebben evenals de preken bijna allen het thema: God openbaart zich via verhalen. Dat betekent dat er doorgaans bijbelse personen zullen worden behandeld met als hoofdvraag: wat leren wij over God vanuit het leven van deze persoon.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede
info@eg-enschede.nl

EA-logo