fbpx

Protocollen & richtlijnen

Veel gestelde vragen rondom protocollen Corona

Gepost in Protocollen & richtlijnen.

Vragen en antwoorden

Wij kunnen ons voorstellen dat er best een aantal vragen zijn. Een aantal daarvan willen we hier beantwoorden.

Waarom niet zingen?

Er is veel te doen om het zingen tijdens de dienst. Het is niet bewezen dat zingen echt de virusoverdracht bevordert. Toch lijkt zingen een grote bron van besmetting te zijn. Het ministerie van VWS doet daar onderzoek naar. Net als alle grote kerken willen we de uitkomsten van dit onderzoek afwachten, voordat wij weer gaan zingen tijdens onze diensten.

Als oudstenraad betreuren wij dit, ook persoonlijk, heel erg. Aanbidding is opdracht aan ons en een wezenlijk onderdeel van onze diensten. Wij geloven dat God onze aanbidding waard is. In Joh. 4 zegt Jezus dat aanbidding niet gekoppeld is aan plaats of tijd, maar dat de Vader op zoek is naar mensen die Hem aanbidden in geest en waarheid. Aanbidden kan overal en altijd. Laten we als gemeente vooral op die manier blijven aanbidden, ook als we dit tijdelijk tijdens onze diensten niet kunnen.

In het coronaprotocol lees ik dat er geen kinderwerk is. Waarom niet? Het is toch ook juist belangrijk dat de kinderen erbij horen? De regels voor hen zijn zelfs soepeler.

Het protocol is zo gemaakt dat dit snel en makkelijk aan te vullen is. We hebben er eerst alles aan gedaan om de normale diensten weer op te kunnen starten. Wanneer dit eenmaal loopt en we daar ervaring mee hebben, dan kunnen we uitbreiden. Het kinderwerk staat dan hoog op de prioriteitenlijst.

Voor het opstarten van het kinder-/oppaswerk lopen we tegen een aantal problemen aan:

  • Hoewel de regels voor kinderen onderling lichter zijn, moet er tussen kind en begeleider echt rekening met een aantal zaken worden gehouden. Dit vraagt om aanpassing van onze werkwijze en het opstellen van een protocol.
  • Daarnaast beginnen de diensten weer wanneer de zomervakantie begint. De school waar wij normaalgesproken naar toe gaan is dan niet beschikbaar. In het jeugdhonk is het lastiger om e.e.a. goed in te richten. Dit is niet onmogelijk, maar vraagt wat extra tijd.

Vanzelfsprekend zal het opstarten van kinderwerk en oppasdienst en de te maken afspraken in nauw overleg gaan met kinderwerkers.

Mogen de kinderen mee naar de dienst?

Natuurlijk zijn kinderen van harte welkom. Mochten ouders besluiten kinderen mee te nemen naar de dienst, dan dienen deze ook vooraf aangemeld te worden. Zij tellen in beginsel mee voor het maximale aantal van 40 bezoekers. Ook kinderen dienen zich tijdens de dienst te houden aan de voorschriften van het protocol. Dus anderhalve meter, vaste plek bij huisgenoten (dus niet bij vriendje of opa en oma), niet onnodig lopen door de kerk, niet zingen en bij voorkeur niet naar het toilet. Zeker omdat er ook een livestream wordt opgenomen is het van belang dat kinderen gedurende de dienst stil zijn.

Wanneer gaan we weer avondmaal vieren?

Het voldoen aan alle eisen vraagt veel tijd en organisatie. Om mensen niet te overbelasten zijn keuzes gemaakt met waar we mee beginnen. Het protocol is zo geschreven dat dit snel en makkelijk aan te vullen is. We hebben er eerst alles aan gedaan om de normale diensten weer op te kunnen starten. Wanneer dit eenmaal loopt en we daar ervaring mee hebben, is het de bedoeling om dit uit te breiden met avondmaal.

Waarom kunnen we geen koffiedrinken na de dienst?

Het voldoen aan alle eisen vraagt veel tijd en organisatie. Om mensen niet te overbelasten zijn keuzes gemaakt met waar we mee beginnen. Het protocol is zo geschreven dat dit snel en makkelijk aan te vullen is. We hebben er eerst alles aan gedaan om de normale diensten weer op te kunnen starten. Wanneer dit eenmaal loopt en we daar ervaring mee hebben is het de bedoeling om ook te kijken of we kunnen gaan koffiedrinken na de dienst.

We mogen vanaf 1 juli toch weer met 100 personen bij elkaar komen. Waarom bij ons maar 40 bezoekers?

100 personen is vanaf 1 juli het maximum. Willen we de anderhalve meter tussen bezoekers kunnen garanderen (en dat is verplicht) dan kunnen er beduidend minder mensen tijdens de dienst aanwezig zijn. Vooralsnog zijn dit 40 bezoekers (kinderen worden hierbij meegeteld) en 10 mensen van de crew.

Kunnen we geen buitenkerkdienst houden?

Ja dat kan zeker. Dit maakt echter niet dat we veel meer mogen. Wel zou het mogelijk moeten zijn om met het maximum van 100 personen bij elkaar te komen (mits we een grasveld hebben dat groot genoeg is). Ook voor diensten in de buitenlucht wordt (nog) geadviseerd om niet te zingen. Daarnaast zou ook voor de buitenkerkdienst een apart protocol opgesteld moeten worden. Ook moet de dienst gemeld worden bij de gemeente.

Waar en hoe kan ik mij aanmelden voor een dienst?

Momenteel wordt er bekeken hoe de aanmelding gaat verlopen. Houdt de nieuwsbrief goed in de gaten voor meer informatie.

Ik heb tijdens de dienst een taak (muziek, coördinator, beamerdienst etc). Moet ik mij aanmelden?

Nee dat is niet nodig.

Welke maatregelen worden er extra getroffen om de diensten veilig te laten verlopen.

In het protocol staan een heel aantal maatregelen waardoor de samenkomsten zo worden ingericht dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM. Denk hierbij aan: Zoveel mogelijk ventileren (zowel voor als tijdens de dienst), aanwezigheid van desinfecterende zeep, beperkt gebruik van toilet, zitplaatsen aangewezen door coördinator op anderhalve meter afstand van niet huisgenoten, begeleid vullen en leeg laten lopen van zaal, niet zingen, etc. Meer hierover in het protocol.

Ik ben 70+ mag ik een dienst bezoeken?

Ja! Van harte welkom, wanneer je zelf inschat dat dit verantwoord is. De verantwoordelijkheid ligt hiervoor bij iedere bezoeker zelf. Iedereen kan het best zelf bepalen of hij/zij tot een risicogroep behoort.

Ik ben geen lid van de gemeente, maar wil toch graag de dienst bezoeken. Mag dat?

Natuurlijk. Van harte welkom. Als Evangelische Gemeente Enschede willen we een gastvrije gemeente zijn voor iedereen. Ook in deze tijd waarin plaatsen beperkt zijn. Wel willen wij je vragen om je digitaal aan te melden.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.