Geven

Gepost in Geven.

De Evangelische Gemeente Enschede draait volledig op giften van haar leden. Zo kunnen we wekelijkse diensten organiseren, zendelingen ondersteunen en geven aan de armen.

Hieronder staat een overzicht van de verschillende bankrekeningen van de gemeente. We zien uw gift graag tegemoet. 

Bankrekeningen

Algemeen:

Doel: onder andere voor het bekostigen van spreker, gebouw, onderhoud, apparatuur, website en ondersteuning van hen die het moeilijk hebben.

Geef met iDeal
Kies bedrag: €
Omschrijving: Gift

of maak het handmatig / maandelijks over naar Rabobank bankrekeningnummer NL22 RABO 0147 5184 23

t.n.v. Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede

Kamer van Koophandel nummer: 08190616

Thuisfont / Zending:

Doel: Ondersteunen van zendelingen.

ING bankrekeningnummer IBAN: NL30 INGB 0003 1232 68
t.n.v. Thuisfront Evangelische Gemeente Enschede

De EGE is een ANBI, giften zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Beleid ten aanzien van geven

Gepost in Geven.

Vanuit verschillende situaties wordt aan de EGE wel eens de vraag gesteld om financiele ondersteuning. Bij het antwoord geven op een verzoek houden we rekening met het volgende:

  1. Als kerk geven we geen geld aan mensen of organisaties.
  2. Wel bestaat de mogelijkheid om een collecte te houden voor een bepaald doel, maximaal 1x per maand. Dat moet dan uiteraard wel zijn onderbouwd en passen bij de EGE.
  3. Daarnaast kunnen individuele personen uit de EGE wel inspringen als mensen geld nodig hebben. Er zijn situaties bekend waarbij vele euro’s zijn betaald aan een gezin dat uit huis gezet dreigde te worden. Ook is er door een lid bijvoorbeeld reisgeld gegeven aan een gezin dat naar Bulgarije moest. In beide gevallen betrof het een persoonlijke lening. De beoordeling van de lening en de bewaking van een (eventuele) terugbetaling berust ook volledig bij de gever. De kerk heeft hier geen betrokkenheid bij en geen zorg voor.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede
info@eg-enschede.nl

EA-logo