fbpx

Hart voor God, hart voor mensen, hart voor Enschede

Gepost in Evangelische gemeente.

Als gemeente hebben we gekozen voor het motto Hart voor God, hart voor mensen, hart voor Enschede. Ons hart verlangt naar een relatie met God. Ons hart verlangt naar het gevuld zijn met Gods Geest. Van daaruit hebben we passie voor alle mensen: van klein tot groot en van rijk tot arm. We richten ons speciaal op de stad waarin we wonen: Enschede.

Droom
Als gemeente dromen we ervan om een aantrekkelijke plaats te zijn waar mensen op afkomen: kinderen, jongeren en volwassenen. We verlangen naar een open en groeiende gemeente die zich kenmerkt door:

 1. God als centrale bron: het is voor jong en oud een plaats waar je God kunt ontmoeten en eren. Ook als je op krachten moet komen of tijd voor herstel nodig hebt; er is aandacht en zorg voor iedereen.
 2. Gastvrijheid: iedereen is welkom en wordt geaccepteerd. Je hoeft je niet beter of anders voor te doen dan je bent: je mag en kunt eerlijk zijn. Er is veiligheid. Ondanks de verscheidenheid is er eensgezindheid in Jezus Christus.

  Jezus zei: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf’. Mattheüs 22:37-39

 3. Onderwijs: de groei in geloof en ontplooiing van iedereen wordt gestimuleerd. Je leert je gaven kennen en wordt toegerust om ze te gebruiken.
 4. Beweging: de gemeente is een basis van waaruit ieder zich de hele week door (24-7) kan inzetten voor God, voor elkaar en voor de samenleving.

  Jezus zei: 'Mij is alle macht gegeven, in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houdt dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’. Mattheüs 28:18-20 

Visie
De Evangelische Gemeente Enschede (EGE) wil een enthousiaste en eigentijdse christelijke gemeente zijn: een levendige groep Christenen met een hart voor en vol God. De gemeente wil een warme plek zijn om jezelf te ontwikkelen op de manier zoals bij jou past. Het is ons en – daarvan zijn wij overtuigd – ook Gods verlangen dat steeds meer mensen uit Enschede Jezus leren kennen en een plek vinden om volledig te leven in Zijn bestemming.

Hierin streven wij naar:

Eenheid in wat belangrijk is | Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Efeze 4:3-6

Vrijheid in wat persoonlijk is| Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Romeinen 14:4,12,22

Liefde als basis en motief | Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. 1 Korinthe 13:2

Onze fundamenten | Als gemeente geloven we in:

 1. God als liefdevolle Schepper van alles wat is.
 2. God als doel en bestemming van mensen.
 3. Jezus als onze enige hoop: hij droeg de gevolgen van onze fouten en heeft de dood verslagen.
 4. De Heilige Geest als onze trooster en bron van kracht: hij wil ons allemaal vervullen.
 5. De herstelde mogelijkheid om met God een persoonlijke relatie te kunnen hebben.

En daarom:

 • Is iedereen welkom in de gemeente, accepteren we elkaar, hebben we elkaar lief en zorgen we voor elkaar.
 • Willen we God aanbidden en eren en tot Hem komen in gebed.
 • Leidt God ons door ons te vervullen met zijn Heilige Geest en door de Bijbel.
 • Willen we doen wat Jezus zegt en geloven we dat dit elke dag van ons dagelijkse leven verschil maakt.
 • Geven we aandacht aan onderwijs vanuit de Bijbel.
 • Zijn we naar buiten gericht en willen we anderen laten delen in ons leven met God.

Diensten

Elke zondag zijn er samenkomsten. Om 09:30 uur een livestream.

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.