fbpx

Cultuur

Gepost in Evangelische gemeente.

Bij het invullen van de visie streven wij naar:

Eenheid in wat belangrijk is

Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is. Efeze 4:3-6

Vrijheid in wat persoonlijk is 

Wie bent u dat u een oordeel velt over de dienaar van een ander? Of hij wel of niet volhardt in het geloof gaat alleen zijn eigen meester aan. Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden. Uw overtuiging is een aangelegenheid tussen u en God. Romeinen 14:4,12,22

Liefde als basis en motief

Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen – had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

1 Korinthe 13:2

Onze fundamenten

Als christelijke kerk geloven we in:

 1. God als liefdevolle schepper van alles wat is.
 2. God als doel en bestemming van mensen.
 3. Jezus als onze enige hoop: hij droeg de gevolgen van onze fouten en heeft de dood verslagen.
 4. De Heilige Geest als onze trooster en bron van kracht: hij wil ons allemaal vervullen.
 5. De herstelde mogelijkheid om met God een persoonlijke relatie te kunnen hebben.

En daarom:

 • Is iedereen welkom in onze gemeente, accepteren we elkaar, hebben we elkaar lief en zorgen we voor elkaar.
 • Willen we God aanbidden en eren en tot Hem komen in gebed.
 • Leidt God ons door ons te vervullen met zijn Heilige Geest en door de Bijbel.
 • Willen we doen wat Jezus zegt en geloven we dat dit elke dag van ons dagelijkse leven verschil maakt.
 • Geven we aandacht aan onderwijs vanuit de Bijbel.
 • Zijn we naar buiten gericht zijn en willen we anderen laten delen in ons leven met God.

 

Ethische kwesties


We vinden dat iedereen aangespoord moet worden radicaal te zijn. We vinden dat iedereen ogenblikkelijk moet breken met zonde. Dat zullen we van de ‘kansel’ ook als een brullende leeuw blijven vertellen. Het beeld van de leeuw komt van Otto de Bruijne. Hij gaf aan dat in de pastorale situatie de leeuw een lam wordt. Dat er altijd naar de persoonlijke situatie van iemand moet worden gekeken. Zoals Paulus ook aangeeft.

In ethische kwesties zullen we daarom altijd wijzen naar het centrum van de kerk: Jezus. Vergelijk het met een voetbalveld: er zijn lijnen waar je binnen moet blijven. Er is ook een middenstip, een centrum. Zolang je in de buurt van de middenstip bent, gaat het goed. Zolang we dichtbij Jezus zijn gaat het goed. Als iemand buiten de lijnen loopt willen we diegene verleiden weer binnen de lijnen te lopen. Niet door de lijnen duidelijk te benoemen maar door op Jezus te wijzen. Door Jezus te verkondigen. Door het hart van degene die niet binnen de lijnen loopt te veroveren met genade zijn wij er van overtuigd dat diegene weer binnen de lijnen komt. Omdat hij dichtbij Jezus gaat komen. En Jezus zal van binnenuit zorgen voor verandering. Het aloude adagium van de Heidelbergse Catechismus heeft het nog steeds bij het rechte eind wanneer ze de volgorde van het christelijke leven duidt in Ellende-Verlossing-Dankbaarheid.

Een snelle mening over iemand of iets is in de meeste gevallen niet helend. In de meeste gevallen is het oordelend en zorgt het voor verwijdering. Als kerk willen we er zijn voor iedereen. Ook voor de mensen die in onze ogen onjuist gedrag vertonen. Zoals in Jezus’ tijd de hoeren en tollenaars. Die mensen gaan we niet uit de weg. Die mensen veroordelen we niet. Die mensen brengen we bij Jezus. En dan komt het goed.

 

Diensten

Elke zondag is er om 10.00 uur een fysieke samenkomst.Ook wordt de dienst via een livestream uitgezonden.

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.