fbpx

Arabische Kerk

De Arabische tak van de gemeente

Gepost in Arabische kerk.

Een van de kenmerken van de Evangelische Gemeente Enschede is Gastvrijheid: iedereen is welkom en wordt geaccepteerd. Ondanks de verscheidenheid is er eensgezindheid in Jezus Christus.

Dat is ook van toepassing op mensen die komen vanuit een andere cultuur en een andere moedertaal hebben. Voor deze mensen is de Nederlandse taal vaak een groot probleem. Kinderen leren snel de Nederlandse taal, maar voor ouderen gaat dat niet zo gemakkelijk.

We vinden het fijn dat een aantal mensen Arabisch sprekende mensen de weg naar de gemeente hebben gevonden. We willen hen graag opnemen in onze kerk en hen helpen om zoveel mogelijk mee te gaan doen met de gemeente activiteiten. Daarnaast willen we hen ook ruimte bieden om een aantal activiteiten te doen in eigen taal.

Deze groep noemen we de Arabische tak van de geemeente. Het is geen aparte kerk, maar alle deelnemers zijn gewoon leden van de gemeente of worden dat nog.

rim fatiFathy en Rim Shamaan zijn beiden pastor van de Arabische tak. Zij komen uit Syrië en wonen al ca. 20 jaar in Nederland. Ze zijn bijna klaar met een studie theologie.

Contactpersoon is Rim: 06 - 4823 3944 email: rim1966@live.nl

De Arabische activiteiten staan onder leiding van Fathy en Rim Shamaan tenzij anders genoemd. Deze activiteiten zijn:

Diensten en vieringen

 • Vertaling van de zondagse dienst in het Arabisch.
 • Een Arabische kerkdienst op zondagmiddag 1 keer per 2 weken in de Heidestraat met livestream.
 • Kerstviering in de kerk met hapjes op 23 december. 

Studie

 • Een Arabische Bijbelstudie elke maandagavond. Loopt ook via Zoom waardoor er deelnemers zijn van elders bijvoorbeeld uit België, Duitsland, Marokko en Syrië.
 • Bijbelstudie voor ex-moslim vrouwen op woensdag tussen-de-middag via Zoom.
 • Arabische Alpha cursus on-line.
 • Arabische Alpha cursus onder leiding van Alias en Marie Jorjis. Deze cursus gaat starten op 4 mei 2021. Voor nadere informatie en aanmelding zie https://m.facebook.com/Alphacursus.Arabisch.Enschede/

Werkgroep vluchtelingen om nieuwe activiteiten voor vluchtelingen vanuit de evangelische gemeente op te pakken. Zie aparte pagina

( https://www.eg-enschede.nl/vluchtelingen-en-ege ).

Overige activiteiten

 • Evangelisatiekraam in de stad onder leiding van Alias Jorjis. De kraam bevat lectuur in allerlei talen.
 • Activiteitenmiddagen in de kerk voor vluchtelingen.
 • Werk zoeken via Jobgroups onder leiding van Jaap van Tilburg. Er is een aparte training voor vluchtelingen met een verblijfsstatus.
 • Koppelingen 1 op1 koppelingen buitenlandse gemeenteleden/bezoekers met Nederlandse gemeenteleden onder leiding van Jaap van Tilburg.

 

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.