fbpx

Avondmaal

Avondmaal

Gepost in Avondmaal.

Op het beroemde schilderij van Leonardo da Vinci ‘Het Laatste Avondmaal’ is afgebeeld hoe Jezus vlak voor zijn dood met zijn discipelen de pesachmaaltijd vierde. Pesach is een joods gebruik (een gezins-gebeuren!), waarbij de bevrijding van het volk Israel uit Egypte wordt herdacht. Jezus geeft deze maaltijd een nieuwe betekenis... (zie Mattheus 26: 17-30)

Jezus geeft deze maaltijd een nieuwe betekenis: hij vergelijkt het brood met zijn lichaam en de wijn met zijn bloed. Zoals het oude pesachmaal de bevrijding uit Egypte herdacht, zo moeten de gelovigen vanaf dat moment de bevrijding van hun zonden herdenken, waarvoor Jezus zijn lichaam en bloed gaf. Het Avondmaal is dus een door Jezus zelf ingesteld gebruik, om Hem en het offer dat Hij voor ons bracht, nooit te vergeten. Jezus heeft het avondmaal ingesteld op de laatste avond die hij met zijn leerlingen (discipelen) doorbracht. De volgende dag werd Jezus gevangen genomen, gekruisigd en gedood.
 
Avondmaal in de gemeente
Op de tweede zondag van de maand vieren wij als gemeente met elkaar het Avondmaal. We zien dit als een belangrijk deel van gemeente zijn, waarom we dat zijn en hoe we dat zijn. We vinden dat het vieren van het Avondmaal een uitstekende manier is om God te aanbidden en dat deze instelling van Jezus (dit sacrament) een manier is waarin God ons opbouwt, verandert en herstelt (zoals Paulus aangeeft in 1 Korintiërs 11: 23-26).
 
Voor wie
Je hoeft geen lid te zijn van de gemeente om deel te mogen nemen aan het Avondmaal: ook gasten van een andere gemeente of denominatie zijn van harte uitgenodigd. Met het deelnemen geef je aan dat je het Avondmaal nodig hebt. Omdat je zelf niet leeft zoals God het bedoelt heeft. En om te vieren dat Jezus het goed heeft gemaakt tussen God en jou. Het al dan niet deelnemen aan het Avondmaal is dus een zaak van je eigen geweten: niemand kan en mag dat voor een ander beslissen of iemand christen is of niet en we bouwen elkaar op; we veroordelen elkaar niet en breken niet af.
 
Kinderen
Er is geen leeftijdsgrens. Als ouders met hun kinderen een gesprek hebben gehad en het goed vinden dat hun kinderen deelnemen aan het Avondmaal is dat mogelijk. Ouders zijn met andere woorden verantwoordelijk om te bepalen of hun kind wel of niet kan deelnemen. Zij zijn er ook voor verantwoordelijk dat ze voldoende uitleg krijgen en begrijpen wat de betekenis van het Avondmaal is.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.