fbpx

ANBI gegevens Evangelische Gemeente Enschede

Gepost in ANBI.

 1. Doelstelling Evangelische Gemeente Enschede: motto
 2. Het beloningsbeleid: de oudsten ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
 3. Het beleidsplan: Visie
 4. Bestuurssamenstelling: Oudsten
 5. Contactgegevens
 6. Het RSI-nummer: 003451227
 7. Naam van de gemeente: Evangelische Gemeente Enschede
 8. De gemeente heeft als doel het Grote Gebod (Mattheus 22:37-40) en de Grote Opdracht (Mattheus 28:19). Zij wil mensen in Enschede en daarbuiten bewegen en toerusten tot
  - het liefhebben van God met hart, ziel en verstand;
  - het houden van mensen;
  - het leerling van Jezus zijn.
 9. De activiteiten die de gemeente daartoe ontplooid:
  1. Het samenkomen op zondag om God en elkaar te ontmoeten.
  2. Het dopen van mensen en het vieren van het avondmaal.
  3. Het samenbrengen van mensen in een verscheidenheid aan kleine groepen.
  4. Het aanbieden van toerustingstrajecten op verschillende terreinen.
  5. Het vormen van specifieke groepen en organiseren van evenementen voor kinderen en jeugd binnen de gemeente, waarin leeftijdsgenoten met elkaar optrekken onderwijs ontvangen.
  6. Het bieden van pastorale zorg aan leden van en geïnteresseerden in de gemeente.
  7. Het, indien nodig, uitoefenen van tucht, om leden van de gemeente weer in het rechte spoor te brengen en de eenheid te herstellen.
  8. Het voor niet-kerkelijken organiseren van bijeenkomsten en evenementen om het Evangelie bekend te maken.
  9. Het uitzenden gemeenteleden naar andere culturen om mee te werken mensen tot discipelen van Jezus te maken.
  10. Het organiseren van diaconale hulpverlening voor mensen die moeilijk staande kunnen blijven, zowel in financieel als in praktisch opzicht.
  11. Het verschaffen en in stand houden van de benodigde accommodatie.
  12. Het inschakelen casu quo in dienst nemen van persoon/personen die (kunnen) bijdragen tot de verwezenlijking van het doel.
 10. Een verslag van de uitgeoefende activiteiten: volgt nog.
 11. Een financiële verantwoording: een overzicht van de financiën van het seizoen 2016-2017 vind je hier. De cijfers van het seizoen 2015-2016 staan hier (let op: je moet hiervoor zijn ingelogd). 
 12. De begroting voor het lopende seizoen vind je hier.

Zie ook de pdfstatuten (gewijzigd oktober 2018).

Diensten

Elke zondag is er om 10.00 uur een fysieke samenkomst voor ongeveer  50 mensen. Ook wordt de dienst via een livestream uitgezonden.

Let op: zondag 18 juli t/m 1 agustus is er alleen een samenkomst in de kerk, geen livestream.

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.