fbpx

Het doek viel...

Gepost in Inspiratie.

We hebben het allemaal kunnen horen gisteravond tijdens de persconferentie. Tot 1 juni geen samenkomsten meer. Het doek viel….

Voor zoveel kerken, organisaties en bewegingen is dit een harde klap. Voor veel gelovigen kan dit voelen alsof de vijand wint en wij steeds meer terrein lijken te verliezen.
De vijand gaat rond als een brullende leeuw zoekende wie hij kan verslinden. En ergens voelt het alsof de kerk elk moment verslonden kan worden. Alsof wij gaan liggen en het ons allemaal maar moeten laten gebeuren.

Het doek viel…..

Voor de gelovigen in de dagen na Jezus sterven zal dit ook zo hebben gevoeld. Alsof het doek viel. Alle plannen in duigen. Jezus die Zijn koningschap in zou nemen, lag plots in een graf. De impact die zij zouden hebben met Hem zou toch enorm zijn? Ze waren samen aan het bouwen aan Zijn heerschappij. En nu? Nu was er niets meer over. En zij? Zij voelden zich verlaten, verraden misschien wel, overweldigd en angstig voor wat komen zou.

Maar het doek was niet gevallen….

'HET IS VOLBRACHT', riep Jezus uit, vlak voor Hij stierf. En het doek, het voorhangsel in de tempel scheurde van boven naar beneden open. En na 3 dagen stond Hij op. Wat een onverwachte wending! 


De toegang tot verbinding is juist open. Wij mogen in vrijheid naderen tot Zijn troon. God heeft ons levend gemaakt en ons nu samen met Jezus een plaats gegeven in de hemelse plaatsen (Ef.2:6) Hoe mooi is dat!

Laten we met elkaar bidden net als Paulus in Efeze 1: 15-23.
Dat we mogen weten en begrijpen dat Gods kracht werkzaam is IN ONS, dat wij gezeten zijn IN HEM en HIJ HEERSER IS over alles wat er is en komen gaat. De kerk is niet een gebouw, de kerk is niet een plan, de kerk dat is HIJ en JIJ, de kerk dat zijn WIJ. Wie weet welke onverwachte wending ons nog wacht ;)


Athalja Barneveld 

Gedachten

Gepost in Inspiratie.

De wereldwijde corona-besmettingen houden iedereen druk bezig. De gevolgen van de maatregelen die genomen zijn worden steeds meer zichtbaar en beginnen ook steeds meer hun indruk achter te laten in onze levens. En we zijn er nog niet; dit waren pas de eerste twee weken met nog vele te gaan.

Hoe kunnen we met deze situatie om gaan? Er komen twee adviezen in mij op toen ik over deze inspiratie aan het nadenken was:

Ten eerste, je voeding. Waarmee voed je je gedachtenleven? Op TV en Internet kun je een overvloed van voortschrijdende informatie vinden over hoe het gaat met corona: wat de kans is dat je ziek wordt, hoe verschillend je last kan hebben van de ziekte, hoe lang de maatregelen nog duren en wat de impact daarvan is. Daarnaast is er ook veel speculatie over wat er gaat gebeuren na april. Gaat het leven dan opeens normaal weer verder? Of wordt de hele lockdown verlengd? En ook in je privéleven: Wat als jij en/of je dierbaren opeens ernstig ziek zouden worden? Hoe ga je daar mee om?

Zoals je ziet komt er vanuit de wereld een flinke stroom op gang die in je gedachten uit kan groeien tot grote zorgen, maar hoeveel neem je hiervan tot je?

Of kies je er voor om je te voeden met gedachten van God? Met wat Hij laat zien in zijn Woord over zijn liefde, zijn karakter, zijn nabijheid, zijn betrokkenheid, zijn betrouwbaarheid? Met wat Hij persoonlijk tegen je te zeggen heeft?

Dat brengt me bij het tweede punt: Wat doe je als je gedachtenleven al behoorlijk in beslag genomen wordt door corona? Hierbij denk ik aan de tekst in Filippenzen 4:6-7:

Weest over niets bezorgd,-

nee, laten

in alles, in aanbidding en smeking

met dankzegging,

uw vragen bekend worden

bij God.

En de vrede van God,

die alle denken te boven gaat,

zal uw harten en uw gedachten

bewaren in Christus Jezus

Paulus roept ons op, en ik wil jullie hierin aanmoedigen, om niet bezorgd te zijn, je geen zorgen te maken, maar al je zorgen bij God bekend te maken. Hij weet wat je nodig hebt. Hij weet hoe alles loopt. En Hij is er bij. Hij leeft met je mee. Je mag elke dag samen met Hem hoopvol tegemoet zien, of je nu gezond bent of niet, of je het ziet zitten of niet. Of je je gebeden verhoord ziet worden of niet. Hij wil je dragen door alles heen. Hij is goed. Het leven waar we naartoe gaan is een leven samen met Hem, en dat is nu al begonnen. Nu is het nog in moeilijke omstandigheden, maar ik bid dat je nu al meer en meer leert om niet de omstandigheden je leven (en je houding in het leven) te laten bepalen, maar je omgang met Jezus.

Herbert Buurman

Angst

Gepost in Inspiratie.

Heb. 2:13-14

Angst is een slechte raadgever, zeggen we wel eens. Maar we weten ook hoe gevaarlijk het is om geen angst te hebben. Mensen die het gevaar niet zien worden roekeloos. Zij nemen onverantwoorde risico’s omdat ze het gevaar eenvoudig niet zien.

Met dit in gedachten lees ik Hebreeën 2:13-14. Ik stel me voor hoe de Heer Jezus de binnenplaats van het vaderlijk huis op loopt. Het werk is gedaan en Hij roept: ‘Zie, Ik en de kinderen die God Mij gegeven heeft.’ En dan volgt iets dat me verbijstert. Hij is mens geworden om ‘door de dood te niet te doen, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel’. De macht van Satan is gebaseerd op de angst van de mens voor de dood. Maar Christus is mens geworden om hem die macht af te nemen.

Niet in een kosmische krachtmeting, niet in een episch gevecht, maar op de manier die mij helemaal van de kook brengt. Hij heeft de macht van de duivel gebroken door zich vrijwillig in de dood te geven. Toen het Leven het terrein van de dood betrad, was de heerschappij van de duivel gebroken. Wij zijn verlost uit onze slavernij. Want de Meester die wij dienen, die ons zijn broeders noemt, heeft overwonnen.

Betekent dit dat we roekeloos kunnen zijn en verwachten dat God ons bewaart voor besmetting? Vanzelfsprekend niet. Het betekent dat we vertrouwen kunnen op Hem die ons thuis zal brengen, dwars door alle omstandigheden heen. In zijn handen zijn we veilig.

Tonny Lievers

Hoopvolle toekomst

Gepost in Inspiratie.

Afgelopen woensdag was er wijkgroepavond. Een wijkgroepavond waar we elkaar voor de verandering virtueel mochten ontmoeten. Maar waar we toch samen konden delen: waar we mee lopen, maar ook om elkaar te bemoedigen. Daar hebben we ook de volgende tekst samen gelezen:

 Jesaja 40:28-31 (NBV)

28 'Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Een eeuwige God is de HEER, schepper van de einden der aarde. Hij wordt niet moe, hij raakt niet uitgeput, zijn wijsheid is niet te doorgronden. 29 Hij geeft de vermoeide kracht, de machteloze geeft hij macht in overvloed. 30 Jonge strijders worden moe en raken uitgeput, zelfs sterke helden struikelen, 31 maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht: hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar, hij loopt, maar wordt niet moe, hij rent, maar raakt niet uitgeput'.

Wat is het mooi wat ons beloofd wordt als we op Hem hopen.We mogen weten dat God alles in zijn hand heeft. We weten dat we een hoopvolle toekomst hebben!

Luisteren jullie mee?

Peter Karsten

Opwekking 818 - "Op die dag" op Youtube

Inspiratie

Gepost in Inspiratie.

Omdat we even niet meer live kunnen samenkomen, en elkaar juist nu hard nodig hebben, zullen we onze website gebruiken om elkaar te bemoedigen en inspireren .

Elke dag is er een nieuwe overdenking te vinden op onze website, opgesteld door een van onze gemeenteleden. Deze overdenking is te vinden via www.eg-enschede/inspiratie

Heb je zelf ook iets te delen ter bemoediging en inspiratie, dan mag je dat mailen naar redactie@eg-enschede.nl 

Image result for inspireren

Diensten

Elke zondag is er om 10.00 uur een fysieke samenkomst.Ook wordt de dienst via een livestream uitgezonden.

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.