fbpx

God is liefde…

Gepost in Inspiratie.

‘Ik wil voorkómen dat hij ook vruchten eet van de levensboom…’  

(Gen. 3: 22 NBV)

In de tuin van Eden stonden prachtige bomen met de heerlijkste vruchten waar de mens van mocht eten. In het midden van die tuin stonden ook nog twee bomen, die God daar geplant had met de speciale namen: de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad.

Van alle bomen mag de mens eten, hij is geen robot ! De mens heeft een vrije wil. Als de mens dan mag kiezen, dan wil hij graag alles weten van goed en kwaad. ‘Dan ben je aan God gelijk’, waagt de tegenstander te zeggen. ‘Jullie ogen zullen dan opengaan!’ De gevolgen weten we…

Maar God is er één van Liefde. In zijn grote liefde voor de mens, verbiedt Hij de mens om ook te eten van de levensboom.  ‘Nu wil Ik voorkómen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want, als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.’

Let wel: eeuwig leven als zondaar. God verhindert dat en stuurt de mens uit zijn tuin. Je zult eenmaal sterven, maar IK maak het goed, Mijn Zoon zal sterven opdat jij leeft…’.

God is getrouw, Zijn plannen falen niet…

Piet van der Tuuk

Tweede mijl en/of anderhalve meter

Gepost in Inspiratie.

‘En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga twee met hem.’

Mattheüs 5:41

Iemand zegt tegen mij: ‘je moet me komen opzoeken’. Wat is dan mijn eerste reactie? Ja daag, ik ben al druk genoeg en ik mot niks (behalve poepen).  Er is een  ander voorbeeld te bedenken zoals : ‘je moet anderhalve meter bij me vandaan blijven’. Hoe reageer ik dan? Het voelt zo onnatuurlijk, ik hou van mensen, wil mensen niet ontwijken. Ik hou van knuffelen. 

Wat bedoelt Jezus met de uitspraak: ga een tweede mijl, wat verder met iemand oplopen dan gevraagd? Of met: niet alleen het onderkleed maar ook het bovenkleed geven?

Zou dat ook op ons van toepassing kunnen zijn als we het over de anderhalve meter samenleving hebben? Dat we uit liefde voor de naaste ervoor zorgen dat we hem of haar die kwetsbaar kan zijn niet besmetten met de Covid 19? Onszelf opofferen voor die ander?

Jezus is in jou!

Gepost in Inspiratie.

Een korte inspiratie uit de preek van afgelopen zondag door Bernd-Jan Gosseling. Jezus is in jou! Hij wil iets doen met jou, met onze gemeente en in Enschede. Laten we ons daarnaar uitstrekken.

Niet normaal...

Gepost in Inspiratie.

'Jezus Christus blijf dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid'. (Hebreeën 13:8)

‘Doe even normaal!’

Dit is één van mijn meest onpedagogische uitroepen, die valt in de categorie ‘zinloos’. Want wat is normaal? Korte broek aan in de winter, in trainingspak naar de kerk, staan tijdens het eten?

Wij leren onze jongens dat ze mogen zijn wie ze zijn (al is het soms even slikken, oren dicht stoppen of wegvluchten). Natuurlijk sturen we wel bij, en zijn scheldwoorden en moordaanslagen uit den boze. Maar in bed online een les volgen, is dat abnormaal of juist ‘relaxed, zo volg ik alles!’? Lastig te zeggen.

Als ik ‘het nieuwe normaal’ hoor krijg ik dan ook kriebels. (En niet alleen omdat ik stiekem toch terug wil naar het oude, of dat nu normaal was of niet.) Het lijkt een zoeken naar houvast en controle, terwijl die juist zo ver te zoeken zijn. Hoe gaat die afstandelijke samenleving eruit zien? Wordt dat dan ooit wel ‘normaal’, wat dat dan ook is? En is dan alle onzekerheid echt voorbij?

De wereld verandert. Weinig is zeker, controle is relatief, schijn. Dat geeft onrust, spanning, angst misschien.

God verandert niet. Zijn enige norm is liefdevolle genade.

Dat is niet normaal, maar wel zeker. Dat geeft ons eeuwig houvast.

 

Linda Bruins Slot

Komt allen tot Mij...

Gepost in Inspiratie.

Matt 11:28. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 

Een prachtige uitspraak van Jezus zelf. Jezus zag hoe het leven op aarde de mensen uitgeput kon maken, dat ze de weg kwijt raakten, zich verloren konden voelen. Daarom doet Hij herhaaldelijk de oproep: Kom bij Mij! Kom, volg Mij. Kom, vindt rust bij mij. Kom, en drink van het levende water zodat je nooit meer dorst zult hebben.

En wat voor rust belooft Jezus dan? Waar heeft Hij het dan over? Hij heeft het dan over een nieuw leven in rust en vrede. De vrede en rust die Jezus ons biedt, is als een ‘oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust’ (Jes.32:18).

Hij zal ‘een einde maken aan ons zwoegen en onze ellende’ (Jes.14:3). Dit klinkt toch fantastisch. Iets waar ieder mens in meer of mindere mate naar verlangt. Als Jezus terugkomt, maakt Hij een hele nieuwe wereld en dan zal deze rust en vrede volmaakt zijn. Tot die tijd mogen we er al van proeven. 

Vaak denken wij dat het eeuwige leven pas begint als wij sterven. Maar de bijbel leert: ‘dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God’ (Joh.17:3).

Als jij de Vader hebt leren kennen, als jij God hebt leren kennen, dan ben jij het eeuwige leven al binnengegaan. Nog niet fysiek natuurlijk, maar geestelijk wel. Het betekent dat je in dit leven al een voorproefje kunt krijgen van wat na dit leven ten volle zal plaatsvinden. En zo kunnen we dus ook nu al rust voor onze zielen ontvangen, als we tot Jezus komen.

Ik bid jullie in deze wereld vol onrust de rust en vrede van God toe, die alle verstand te boven gaat.

Esther Stoorvogel

Diensten

Elke zondag is er om 10.00 uur een fysieke samenkomst.Ook wordt de dienst via een livestream uitgezonden.

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.