fbpx

Het gebed

Gepost in Inspiratie.

Mijn leven is sinds een paar weken behoorlijk veranderd. Net zoals dat van jullie waarschijnlijk.

Vooral mijn werk ziet er anders uit. Ik ben logopedist bij een zorginstelling en werk in het verpleeghuis, de woonzorgcomplexen en ook bij mensen thuis. Afspraken, die nu niet urgent zijn, gaan niet door. En het rare is dat er ook veel minder vragen zijn dan anders.

In plaats van mijn gewone werk help ik nu afwisselend op twee afdelingen in het verpleeghuis. Ik assisteer bij de maaltijden en help vooral de mensen met slikproblemen. Tussendoor heb ik gesprekjes met mensen of ga ik met ze naar buiten. De mensen mogen geen bezoek ontvangen. Ze lijken de reden daarvoor te accepteren. Er hangt een rustige, wat gelaten, maar soms ook gespannen sfeer.

Want soms blijkt dat ze vergeten wat er aan de hand is. Dan hoor ik; 'Komt mijn dochter vandaag?'. Iemand anders vroeg: 'Is Betsy wel echt mijn vrouw?'. Toen ik hem eraan herinnerde dat hij bijna 50 jaar met haar getrouwd is, antwoordde hij: Dan breek ik uit, het kan me niets schelen'. 

Ik merk dat ik er stil van word. Dat ik niet zo goed weet hoe ik op dit alles moet reageren, hoe ik er over moet denken, wat ik kan doen of zeggen, of wat ik kan bidden. 

Ik klamp mij maar vast aan het gebed dat Jezus ons leerde:

Onze Vader

die in de hemelen zijt,

uw naam worde geheiligd;

uw Koninkrijk kome, uw wil geschiede

gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood;
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
en leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het Koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid.

Amen.

Klaske Goudt

 

 

Kom en grijp de hand van God

Gepost in Inspiratie.

Wees niet bang, want Ik ben bij je, vrees niet, want Ik ben je God. 
Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand. (Jes.41:10)

Wij zijn allemaal door God bedacht en gemaakt. We leven in een wereld die volledig door God is bedacht en gemaakt. In die wereld worden we meer dan eens geconfronteerd met gebeurtenissen waarover we geen controle hebben. Gebeurtenissen die uiteindelijk zijn ontstaan door keuzes van mensen. Ziekte en natuurgeweld drukken overal in deze wereld hun stempel.

Wanneer je midden in al dat geweld onrustig wordt of in paniek raakt, mag je naar boven kijken en denken aan wat er staat in Psalm 121:1 en 2, 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.'

Kom, kijk omhoog en richt je met alles wat in je is op Hem.

Renze Keuning

Waar kijkt God naar?

Gepost in Inspiratie.

Want ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden en hun zonden zal ik niet meer gedenken. (Hebr. 8:12)

Bovenstaande tekst is onze trouwtekst. Man, wat waren wij blij dat we even daarvoor Jezus hadden leren kennen en dat Hij onze zonden weggedaan had. En dat moest iedereen weten. Ook onze niet-gelovige vrienden. Want wij wisten het zeker. Er gaan GEEN zonden mee de hemel in. Waarom wisten wij dit zo zeker? God maakt het ons duidelijk in Zijn Woord.

Als je de geschiedenis van de geloofshelden uit Hebreeën 11 leest - dat is geschreven na het kruis van Jezus - zie je geen verslag van hun zonden of mislukkingen. Toch weten we uit andere Bijbelgedeelten dat ze verre van perfect waren.

Abraham loog tweemaal over zijn vrouw Sarah dat ze zijn zus was. Mozes doodde een Egyptenaar en verborg het lichaam in het zand. David pleegde overspel met Bathseba en liet haar man doden. Toch werden hun zonden niet opgetekend in Hebreeën 11, maar wel hun daden die ze in geloof gedaan hadden!

God laat je hier zien dat Hij je zonden of mislukkingen niet opsomt en onthoudt. Absoluut NIET. In plaats daarvan noteert Hij wat je doet in geloof. En van de getuigenissen die je doet als reactie op wat Jezus voor je gedaan heeft. Elke keer dat je zondigt, elke keer dat je twijfelt in je geloof, registreert God echt niet. Hij doet onze zonden weg zover als het oosten is van het westen, in de diepste zee. En iedere keer dat je Hem op Zijn Woord gelooft en in geloof reageert, dan legt Hij het vast! En als je dat weet, dan wil je niet meer zondigen. Je bent geen slaaf meer van de zonden. Het maakt je vrij om meer van God te houden!

Wees je bewust dat je gerechtigheid in Christus bent  (2 Kor.5:21) - wat je nu nog ook doet of ooit gedaan hebt - en je zult leven en als koning heersen. (Rom. 5:17).

Cor van der Weijden

Mijn oog is op je

Gepost in Inspiratie.

(Psalm 32:8b) 

Jaren geleden zou Cor voor Open Doors een reis gaan maken om bijbels naar China te smokkelen. Een week voor hij vertrok werd hij op een nacht heel erg ziek. Hoge koorts en veel pijn in zijn knie. Zijn knie was ernstig ontstoken, de dokter moest hem opsnijden zodat de pus er uit kon. Het was een grote wond van 3 cm breed en diep en midden op zijn knie, dus een plaats die moeilijk geneest.

Het leek mij niet verstandig om met zo’n open wond naar een tropisch land te gaan. We hadden nu dus wel een probleem. Maar Cor zegt altijd, als God ons ergens wil hebben zal Hij ook wel voorzien. Mijn knie zal wel beter zijn.

Zondag voor zijn vertrek gingen we naar de dienst. Ze hadden een vaste liturgie maar deze keer gebeurde aan het einde van de dienst iets vreemds wat we nog nooit meegemaakt hadden. De voorganger, een gastspreker, begon een tekst te lezen. Jesaja 58:8 NBG

‘Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zich spoedig sluiten; uw heil zal voor u uit gaan, de heerlijkheid van de Heer zal uw achterhoede zijn’.

Ik was met stomheid geslagen ,ik wist niet eens dat dit in de bijbel stond.

De dinsdag brak aan en ja hoor, de wond had zich helemaal gesloten.

We mogen weten dat God tot in de kleinste details bij ons leven betrokken is.

Hij ziet onze moeite en is er bij, in alles.

Corry v. d. Vliet

Verlangen

Gepost in Inspiratie.

Jeremia 3: 19-23

Wanneer de tijden onzeker zijn hebben we behoeft aan een warme, beschermende plek. Een dak om te schuilen, vleugels om onder te kruipen, een dekbed om over je hoofd te trekken. Natuurlijk, het is een vlucht, maar wat zou het fijn zijn dat we zouden kunnen vluchten naar een veilig plek.

We weten ook wel dat er bij God een veilige plek is. Tenminste, dat is wat we hebben gehoord, Hij wil ons geborgenheid geven, Hij wil als een Vader zijn. Hij wil ons onder zijn vleugels nemen, zoals een moederkloek haar kuikens beschermt. Maar toch… Misschien voelt het wel niet helemaal eerlijk om nu naar Hem te gaan. Misschien twijfel je wel of je welkom bent. Je wist het immers allemaal zo zeker, je was een trots en zelfstandig christen. Een zegevierend en overwinnend leven wilde je leven.

Om dan nu te gaan schuilen, toe te geven dat je bang bent, ongerust, angstig. Moet je juist nu niet onbevreesd je geloof tonen? Wat zal Hij zeggen? Wat zullen de anderen zeggen?

In Jeremia 3 herken je misschien de situatie. God die er naar verlangt om zijn volk gelukkig te maken, het volk dat meent het zonder Hem heel goed te kunnen redden en de hartzeer die beide partijen hebben. Doe dan wat hier aangereikt wordt en stap over je schroom heen: Hier zijn we, we komen bij u terug want U bent de Heer onze God (Jeremia 3:22b).

Tonny Lievers

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.