fbpx

Stille zaterdag

Gepost in Inspiratie.

'He gives us shelter in the storms of life

When there’s no peace on earth,

there is peace in Christ' 

(Joh. 14)

 

Vandaag is stil…

Stil om op onze knieën te vallen

En Hem te danken voor wat was, is

én … wat komen zal

In ons leven

…en morgen, na Goede Vrijdag… met Pasen!

Vera Feijer

https://youtu.be/KMCCJWaS4Ac

 

Er is GEEN AFSTAND meer

Gepost in Inspiratie.

Er is geen afstand meer, ondanks de gekke afstand die we nu voelen. Eline Bakker heeft een prachtig lied geschreven dat ik al meer dan een week met kippevel beluister. Het is prachtig.

Geniet van deze Goede Vrijdag.

Liefdevolle groet, 

Jaap Geerts

 

Nabijheid

Gepost in Inspiratie.

… onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen

(Psalm 91:4 HSV) 

Nachtenlang zat ik de afgelopen weken stil met een slapende baby met veel darmkrampjes in mijn armen, die alleen maar behoefte had aan mijn nabijheid. 

Veilig tegen mama aan was, en is, ze het meest ontspannen en kon ze toch nog lekker slapen. 

Wat mooi dat het verlangen naar nabijheid, iets waar God ook zo naar verlangt, al zo vanaf het begin van ons leven door Hem in ons is gelegd. 

Heb je je ook zorgen gemaakt om Corona de afgelopen tijd?  Ik wel. Ik kwam er niet uit hoe ik hier mee om moest gaan. 

Tijdens één van die nachten waarin ik babybed mocht zijn, kwam er, zoals dat wel vaker gebeurd, een lied in mij op. 

‘In de schuilplaats van de Allerhoogste, blijf ik onder Uw vleugels, o Heer’ (Opwekking 502) zong ik in gedachten.

Toen ik daar over nadacht merkte ik dat Zijn nabijheid mij vrede gaf. Bij Hem zijn is voldoende. Bij Hem zijn overstemde de zorgen van de huidige onzekere situatie waar we als land en wereld in zitten. Onder Zijn vleugels vond ik rust. 

Nog steeds maak ik me soms zorgen, maar dan probeer ik hier weer aan te denken en zoek ik Gods nabijheid. 

Ik wil je aanmoedigen om Zijn nabijheid te zoeken in al je zorgen en omstandigheden. Veilig bij Papa zijn geeft rust.

Elianne Buurman

Verwachtingsvolle woorden

Gepost in Inspiratie.

Ik denk dat de meesten van ons, behalve het Onze Vader, weinig gebruik maken van standaardgebeden. Het past niet zo in de evangelische traditie om dat te doen. De Joodse traditie daarentegen kent vele standaardgebeden, vaak een aaneenschakeling van teksten uit de psalmen en geschriften. De bekendste daarvan is denk ik het Sjema Israël, naar Deut. 6: 4-9.

'Hoor Israël (en gelovigen uit de volken) de Here is onze God, de Here is één ......

Het mooie van die standaardgebeden vind ik dat het goed doordachte teksten zijn. Ze komen als het ware van buiten/boven naar je toe om door je heen te gaan en om weer terug te geven naar boven.

Ondertussen hebben de woorden verwachting in je hart gewekt.

Hier onder volgt een zegengebed voor de vroege morgen, om mee wakker te worden en op te staan.

'Geprezen zijt Gij, Eeuwige, onze God, Koning van de wereld, die het licht vormt, de duisternis schept, vrede sticht en het heelal voortbrengt. 

Die in ontfermende liefde licht laat schijnen over de aarde en over allen die haar bewonen, en in zijn goedheid iedere dag het werk van zijn schepping vernieuwt.

Hoe machtig veel zijn Uw werken, Eeuwige; alle hebt U ze met wijsheid gemaakt; vol is de aarde van Uw bezit.

Koning, die alleen, van oudsher, hoogverheven is, die met hulde wordt vermeld, geroemd en verheven vanaf de dagen van de oertijd,

God van de wereld, ontferm U met Uw groot gevoel voor ontferming over ons, onze machtige Heer, onze veilige rots, ons reddend schild, toevlucht voor ons'.

Ik hoop dat je door deze woorden gezegend wordt.

Carla van Tilburg 

Levende woorden

Gepost in Inspiratie.

Psalm 139: 3    ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op

                           met al mijn wegen bent u vertrouwd.

Wat zijn er al veel bemoedigende woorden langs gekomen. Wat is de bijbel een bijzonder boek. Realiseer dat de bijbel het levende woord van God is. Ja je leest het goed het ‘levende woord’ en…. Zijn woord is de waarheid. Als Hij dus spreekt mag je dat beschouwen als echt waar! en het is een woord voor alle mensen en alle tijden. In roerige tijden en daar zitten we op dit moment allemaal midden in, wil Hij ons troosten en bemoedigen. De Psalmist zegt: U merkt het op. We zeggen het vaak HIJ is er bij en het is waar.

In de gemeente zingen we:

Heer, U doorgrondt en kent mij;
Mijn zitten en mijn staan
En U kent mijn gedachten,
Mijn liggen en mijn gaan.
De woorden van mijn mond, o Heer,
Die zijn voor U bekend
En waar ik ook naar toe zou gaan,
Ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij
En naast mij
En om mij heen.
Heer, U bent altijd bij mij,
U legt uw handen op mij
En U bent voor mij
En naast mij
En om mij heen,
Elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
Want in de moederschoot
Ben ik door U geweven;
U bent oneindig groot.
Ik dank U voor dit wonder, Heer,
Dat U mijn leven kent
En wat er ook gebeuren zal,
Dat U steeds bij mij bent.

Veel liefs, Piet

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.