fbpx

Groeten

Gepost in Inspiratie.

Aan tafel lazen we Romeinen 16. Paulus doet daar de groeten aan allerlei mensen. De brief schreef hij waarschijnlijk in het jaar 56 toen hij in de Griekse stad Korinthe was. Paulus was van plan om op zijn reis naar Spanje de christenen in Rome te bezoeken. Voor hem uit stuurde hij deze brief met prachtig de kern van het evangelie verwoord in de eerste hoofdstukken.

Het gedeelte waarin hij aan een lange lijst met mensen de groeten doet, bracht de brief ineens dichtbij. Alsof Paulus in een soort quarantaine leefde en de mensen niet zag. Hij zag ze ook niet, kon niet snel even naar ze toe en kon ook niet via een moderne digitale manier met ze communiceren.

Het moet van Paulus iets hebben gevraagd om los te kunnen laten wat er allemaal ver weg in Rome gebeurde zonder zijn aanwezigheid. Paulus kennende wilde hij overal bij zijn en zijn mening geven over wat er gebeurde. Dat is fysiek onmogelijk, dus probeerde hij nog wat invloed te hebben door een brief. En vervolgens?

Na het versturen van de brief kon hij alleen nog bidden en afwachten. En zijn reis plannen. Verder niks. Ja, KWW: Kiek'n wat 't wodt. Mooier gezegd: vertrouwen op de hemelse logistiek van de Schepper. Paulus staat bekend als arrogant, maar kon ook goed loslaten verwacht ik. Als geen ander had hij immers de kracht van God ervaren?!

Ooit leerde iemand mij: werk zo hard alsof het van jou afhangt, en bid zo hard alsof het van God afhangt. Paulus beheerste dat denk ik goed. Bidden en werken. Gas geven en loslaten. Bouwen en vertrouwen. Juist in een crisistijd zijn beide essentieel, maar zo lastig in balans te houden.... Welke kant kan bij jou zich meer ontwikkelen? 

Paulus groet allemaal mensen. Omdat hij weet dat God mensen gebruikt om zijn kerk te bouwen. Omdat hij weet dat God ook wel zonder een Paulus (of Pieter, of jouw naam) de wereld kan leiden. Liever schakelt de Schepper iedereen in. In een eigen unieke rol. Daarom zijn we allemaal zo bijzonder verschillend gemaakt. Om de veelkleurigheid en creativiteit van God te weerspiegelen. En dat kost Paulus dus een A4 aan groeten. 

Hartelijke groet,

Pieter Cnossen

DASLIEF

Gepost in Inspiratie.

Regelmatig horen we nu in 2020 via de radio en tv een campagneboodschap van SIRE (Stichting Ideële Reclame):

‘Studenten die oppassen……..daslief, dankjewel, dit is een boodschap van SIRE’

‘Winkels een uurtje eerder open……daslief, dankjewel, dit is een boodschap van SIRE’. In 2019 was hun boodschap: DOEESLIEF

Waarom vertel ik dit nu? Wij zijn op weg, in 2020, vertrokken van Goede Vrijdag en Pasen, naar Pinksteren. Gedachtig aan lijden en opstanding op weg naar de Trooster.

En….DOEESLIEF is van toepassing op Hem. Hij deed lief, kwam op de wereld om te sterven, op te staan en bij vertrek een Trooster te geven. DASLIEF, DASPASLIEF. Dankuwel SIRE, Koning tot in eeuwigheid!

Laten wij, of we nu twijfelaars of stoutmoedigen zijn, volhouden en steeds meer op Jezus gaan lijken, lief doen voor mensen, aan broeders en zusters. Zorgen voor elkaar, de huisgenoten van het geloof.

Dan zal Hij zeggen: ‘DASLIEF, dit is een boodschap van jouw SIRE’, dankjewel.

Liefs van Gerdien

 

plaatje

 

Mogelijke verwerkingsopdracht:

Zoek een tekst waarin staat dat we meer op Jezus mogen gaan lijken

Zoek een tekst waarin staat dat we mogen zorgen voor de huisgenoten van het geloof.

Als u wilt mogen de antwoorden naar: gerdien.lievers@kpnmail.nl

DANK!

Hoog verheven

Gepost in Inspiratie.

'De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft'.

Johannes 3:14-15

Het is tweede Paasdag, traditioneel de dag waarop Nederland massaal naar de meubelboulevard trekt. Of naar het strand. Of naar de bollen. Maar dit jaar is alles anders. We moeten thuis blijven want een virus met een silhouet van een kroon ontregelt onze maatschappij. Je zou willen dat er een aantrekkelijke en vooral ook spectaculaire oplossing was. Wat zou het prachtig zijn om de pandemie met één krachtig en majesteitelijk gebed te bedwingen!

Maar zo werkt God niet. Hij is niet van het spektakel, van de oorverdovende effecten, van het grote gebaar. Hij werkt in de stilte.

Het is tweede Paasdag en we herinneren ons dat de grootste overwinning op het kwaad is behaald. Niet de heer van de dood, maar de Vorst van het Leven heeft het laatste woord. Het Leven liet zich aan een kruis spijkeren en stierf, om na drie dagen weer uit de dood te verrijzen. De dood is machteloos geworden. Wij verwachten zijn glorieuze terugkomst en het moment dat we zijn overwinning zullen vieren. Dan zal het leven de dood verzwelgen.

En wij? Wij zullen eeuwig leven, omdat wij ons vertrouwen gesteld hebben op die Ene. Op Hem die op het dieptepunt van zijn leven de meest verheven persoon in heel de schepping bleek te zijn.

Tonny Lievers

Jezus is opgestaan!

Gepost in Inspiratie.

 ' Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen'.  

1 Korintiërs 15:1-5

 

Pasen, we vieren dat Jezus is opgestaan. Niet de dood heeft het laatste woord, maar Jezus heeft de dood verslagen. Dat is het goede nieuws voor iedereen. Dat is het goede nieuws waar Paulus vol voor wilde gaan. Mede dankzij Paulus heeft dat goede nieuws ook ons bereikt.

We mogen het vandaag vieren; Hij is waarlijk opgestaan! 

 

Juicht want Jezus is Heer op Youtube.

 

Peter Karsten

Stille zaterdag

Gepost in Inspiratie.

'He gives us shelter in the storms of life

When there’s no peace on earth,

there is peace in Christ' 

(Joh. 14)

 

Vandaag is stil…

Stil om op onze knieën te vallen

En Hem te danken voor wat was, is

én … wat komen zal

In ons leven

…en morgen, na Goede Vrijdag… met Pasen!

Vera Feijer

https://youtu.be/KMCCJWaS4Ac

 

Diensten

Elke zondag is er om 10.00 uur een fysieke samenkomst.Ook wordt de dienst via een livestream uitgezonden.

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.