fbpx

Ik hef mijn ogen op ...

Gepost in Inspiratie.

Ik hef mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan?

Diverse keren als wij dit lied in de gemeente zingen, komt bij mij de gedachte boven: waarom zingen wij waar komt mijn hulp vandaan? Het is mijns inziens voor ons, voor mij geen vraag, maar een stellig antwoord. Daar komt mijn hulp vandaan. Ik weet dus waar ik moet zijn. Mijn ogen moet ik opheffen naar boven, naar de hemel. Ik verwacht mijn hulp van de God van de Hemel, daar komt mijn hulp vandaan.

Het opwekkingslied is overigens niet goed weergegeven: in de psalm is het helemaal geen vraag. De psalmist schrijft: Ik hef mijn ogen op naar de bergen van waar (waar vandaan) mijn hulp komen zal. Geen vraag maar een zeker antwoord. Ook in deze tijd – ondanks alles – mogen we weten: Mijn hulp is van U Heer!

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
Die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,
Die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer
Die over mij waakt,
Die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren
Door zon of door maan?
U bent mijn schaduw,
U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven;
Mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Mijn hulp is van U, Heer.
O, van U!

Psalm 121

Tekst: Marcel Zimmer

Muziek: Marcel Zimmer & Lydia Zimmer

©2004 Celmar Music

Liefde in het gezin

Gepost in Inspiratie.

‘De liefde is geduldig en vol goedheid.

De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon 

en geen zelfgenoegzaamheid.

Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,

ze laat zich niet boos maken

en rekent het kwaad niet aan.

Ze verheugt zich niet over onrecht

maar vindt vreugde in de waarheid.

Alles verdraagt ze, alles hoopt ze, 

in alles volhardt ze’. - 1 Cor.13:4-7

Voor degenen onder ons die gezamenlijk in quarantaine zitten, is dit best een opgave. Al 5,5 week zitten gezinnen en echtparen (en andersoortige huisgenoten) op elkaars lip. Naar man, vrouw, zoon, dochter, broer of zus is het misschien wel het moeilijkste om bovenstaande tekst uit te leven. Kost het ons het meest om liefdevol te zijn onder alle omstandigheden. Hoe tegenstrijdig het ook is, want dat zijn de mensen van wie we het meeste houden! Juist daarom is het thuis het hardste nodig om de liefde in praktijk te brengen. In welke eigenschap van de liefde zou jij willen groeien de komende tijd?

Deze tijd kan huwelijken en gezinnen dichter naar elkaar toe brengen, of verder uit elkaar drijven. Wat kan jij doen om jouw huwelijk te versterken in deze tijd? Om de relatie met je kinderen te verbeteren? 

Here Jezus, wees het centrum van elk huwelijk en elk gezin. En wees de partner van hen die alleen deze tijd moeten doorstaan. 

Esther Stoorvogel

De reis naar morgen

Gepost in Inspiratie.

Als ik naar de hemel zou gaan – U bent daar. Als ik naar het dodenrijk zou afdalen – U bent daar óók. Als ik zou meevliegen met de opkomende zon, of zou gaan wonen aan de andere kant van de oceaan ook daar zou U mij leiden. Ook daar zou uw hand mij vasthouden.

 Psalm 139 (Basisbijbel)

De reis naar morgen

Nog even, dan klinkt het bekende fluitsignaal;
de trein verlaat al schokkend het station.
De reis begint; de wagons glinsteren in de zon
en ik open een boek en lees een nieuw verhaal.

Volgepakt met goederen en gedachten
dendert de trein door bossen, langs steden, langs grachten,
over bruggen, door tunnels, langs strand en zee.
Dan herinner ik mij het woord van Jezus: 'Ik ga met je mee!'

Ik weet het, het Bijbelwoord begint bij mij te dagen:
'Ik ben bij je alle dagen'.

Daarom maak ik me geen zorgen,
Hij reist met me mee naar morgen.

Piet van der Tuuk

Mozes: ‘Als U niet Zelf met ons meegaat, laat ons dan niet van hier verder trekken’!

(Ex 33:15)

Een mooier mens ...

Gepost in Inspiratie.

‘Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst’.

Galaten 5:24-25  

Deze corona tijd brengt het beste in mensen naar boven en het slechtste. Talloze mooie initiatieven worden opgezet om mensen in nood te helpen. Talloze prostituees grijpen deze crisis aan als kans om een nieuw leven te beginnen. De natuur herstelt omdat we minder rijden en vliegen. Tegelijkertijd blijkt uit onderzoeken dat er meer echtscheidingen zijn, meer porno wordt gekeken en er meer huiselijk geweld is.

De vraag is wat in ons leven meer zichtbaar wordt? Worden we in deze tijd mooiere mensen? Of worden onze hartstochten en begeerten meer zichtbaar? Een van de dingen die ik elke keer weer merk is dat we de Geest en elkaar nodig hebben voor een heilig leven. Laten we ervoor kiezen om de Geest te volgen waarheen Hij ons wijst, en kies ervoor om mensen te betrekken in je worstelingen om samen overwinningen te behalen, op elk gebied van je leven. Zodat we na deze crisis kunnen zeggen: 'God heeft me in dit proces een mooier mens gemaakt.'

Met vriendelijke groet,

Jan Stoorvogel

De koek is op…

Gepost in Inspiratie.

Elia zei: ‘Maak u niet ongerust , maar bak eerst koek voor mij’……. dit zegt de Heer: ‘er zal meel in de pot zijn en de oliekruik zal niet leeg raken’  

( 1 Kon. 17:13 en 14)

In deze periode voel ik me soms net die weduwe bij wie Elia wat eten kwam halen. Nee, wij hebben geen hongersnood en ik heb wel een man. Dus de vergelijking gaat behoorlijk mank.

Wat ik een beetje herken is de wanhoop van de weduwe omdat zij Elia eigenlijk niets te bieden heeft. Ze komen zelf al tekort. En dan zegt Elia doodleuk: ‘Bak toch maar een koek, eerst voor mij, en dan voor jullie zelf.’

Nou, fraai is dat.

Bij mij is de koek af en toe ook op. Verandering, voortdurend ruis, nieuwe structuur, geen structuur: het lukt me maar matig om hier mee om te gaan. Ik weet dat zoveel mensen het zoveel slechter hebben dan ik: weduwen, ‘hongerigen’, eenzamen, gezinnen zonder ruim huis en tuin, zieken, rouwenden... 

Ik weet het, ik zie de mooie initiatieven en ik wil wel, maar ik mis de ‘olie’ om te geven. Wat ik heb, heb ik nodig voor mezelf. Gelukkig zegt Elia tegen de wanhopige weduwe: ‘Wees maar niet bang, je zult genoeg hebben.’

Helaas ben ik geen profeet, dus ik kan geen overvloed beloven. Wel geloof ik in de Profeet die het levende brood ís, en elke dag nieuwe kracht wil geven. Dit is wat ik heb en je kan geven. Ik bid dat God het zal vermenigvuldigen.

Linda Bruins Slot

Meer artikelen...

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.