fbpx

Komt allen tot Mij...

Gepost in Inspiratie.

Matt 11:28. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 

Een prachtige uitspraak van Jezus zelf. Jezus zag hoe het leven op aarde de mensen uitgeput kon maken, dat ze de weg kwijt raakten, zich verloren konden voelen. Daarom doet Hij herhaaldelijk de oproep: Kom bij Mij! Kom, volg Mij. Kom, vindt rust bij mij. Kom, en drink van het levende water zodat je nooit meer dorst zult hebben.

En wat voor rust belooft Jezus dan? Waar heeft Hij het dan over? Hij heeft het dan over een nieuw leven in rust en vrede. De vrede en rust die Jezus ons biedt, is als een ‘oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust’ (Jes.32:18).

Hij zal ‘een einde maken aan ons zwoegen en onze ellende’ (Jes.14:3). Dit klinkt toch fantastisch. Iets waar ieder mens in meer of mindere mate naar verlangt. Als Jezus terugkomt, maakt Hij een hele nieuwe wereld en dan zal deze rust en vrede volmaakt zijn. Tot die tijd mogen we er al van proeven. 

Vaak denken wij dat het eeuwige leven pas begint als wij sterven. Maar de bijbel leert: ‘dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God’ (Joh.17:3).

Als jij de Vader hebt leren kennen, als jij God hebt leren kennen, dan ben jij het eeuwige leven al binnengegaan. Nog niet fysiek natuurlijk, maar geestelijk wel. Het betekent dat je in dit leven al een voorproefje kunt krijgen van wat na dit leven ten volle zal plaatsvinden. En zo kunnen we dus ook nu al rust voor onze zielen ontvangen, als we tot Jezus komen.

Ik bid jullie in deze wereld vol onrust de rust en vrede van God toe, die alle verstand te boven gaat.

Esther Stoorvogel

Kijk naar de vogels...

Gepost in Inspiratie.

De laatste tijd word ik nogal geboeid door vogels. Wat zijn ze klein en teer. Wist u dat het goudhaantje om er maar een te noemen maar 5 gram weegt? En dit vogeltje  – het kleinste vogeltje van Europa – leeft van diertjes die ook weer de allerkleinste beestjes zijn.

God is de Schepper van alle vogels. Hij zei: '…en boven de aarde, langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen…' (Genesis 1: 20).

Goudhaantje

Kijk eens naar dit goudhaantje. Wat is dit  een mooi beestje. Laten we onder de indruk komen van deze dieren die de Schepper heeft gemaakt.

Als we bezorgd zijn over ons leven: eten, drinken en kleding, zegt de Heer Jezus in de Bergrede:

‘Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels?’ (Mattheus 6: 26)

De vogels in de bomen, zij zingen hun lied.

De vogels in de bomen, vergeten U niet.

Zij stijgen de hemel een eind tegemoet,

en brengen in beurtzang hun Schepper een groet.

(© Wim ter Burg & Hanna Lam)

Laten de vogels een voorbeeld voor ons zijn.

Veel liefs, Piet

Az úr közel - de Heer is nabij

Gepost in Inspiratie.

Deze letters waren geborduurd op een avondmaalskleed op een altaar in een klein dorpje nabij Debrecen in Hongarije.

In 1985 maakten wij als gezin samen met Jan, Maike en Emke Smit een reis naar Hongarije. In die tijd een land achter het ijzeren gordijn met een toegangspoort naar het westen. In Hermans paspoort stond van beroep ambtenaar. Als daar als het beroep van politieman zou hebben gestaan zou het beslist veel moeilijker geweest zijn om daar binnen te komen. Niettemin lange rijen voor de grens.

Na op meerdere plekken gekampeerd te hebben kwamen we in een dorpje in de buurt van Debrecen op zoek naar de camping, die er zou moeten zijn. Geen camping! Men verwees ons naar de dominee. Hij nodigde ons uit om onze twee tenten in zijn tuin te zetten. We hadden gemoedelijke gesprekken met hem en hij was heel open over het feit dat christenen weinig vrijheid kenden in Hongarije. Zo konden zijn kinderen bv niet naar de universiteit.

Achter in de tuin bevond zich het kerkje en in de morgen kwam de dominee in vol zwart ornaat gevolgd door een grote groep oudere vrouwtjes ook in het zwart en meerderen van hen leunend op een stok van voor het huis door de tuin naar het kerkje achter. Wat een tafereel! Prachtig! En ook wij waren weer op onze beurt een schouwspel voor hen. Ze keken hun ogen uit!

Later die dag gingen wij samen met de dominee ook naar de kapel en daar stond dus voor in de kerk de bovengenoemde tafel met het kleed erop:

Az úr közel’. Filip. 4: 5 --- de Heer is nabij!

Ik heb het in mijn bijbel gezet, het deed me zoveel. Ieder van ons heeft denk ik wel een aantal verzen in de bijbel, waar hij of zij iets speciaals mee heeft. Dit vers is er zo een voor mij. Eigenlijk vind ik het hele stuk van    Filip.  4: 4 - 9  meer dan geweldig!

Ik hoop, dat ook dit vers u/jou zal sterken in deze onzekere en moeilijke tijd: de Heer is nabij.

Met een hartelijke groet,

Netty van Bruggen.

Corona, een kans ….?

Gepost in Inspiratie.

We zitten dik in de problemen.

Onze gezondheid wordt bedreigd, onze baan is in gevaar, en onze financiële toekomst is ook lang niet zeker. Het is dit keer echt menens!

‘We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar niet ten gronde’. (2 Corintiërs 4: 8 en 9)

Hallo …., Paulus aan het woord!

Paulus had recht van spreken: met de dood bedreigd, aanslagen nauwelijks overleefd, in de boeien geslagen, jarenlange gevangenisstraf ondergaan, voor rechters gesleept, schipbreuk geleden.

Nu zitten we zelf in de problemen. Daar zijn we -dit keer- niet zelf verantwoordelijk voor en we hebben er zeker niet voor gekozen. Het plaatst ons met schrik in de werkelijkheid. Ons bestaan, ons leven is elke dag in gevaar. We zijn kwetsbaar, breekbaar en broos. ‘Een aarden pot’. (vs 7)

Dat wisten we wel, maar negeerden het voor onze gemoedsrust en leefden het leven van alledag. Corona drukt ons met de neus op de feiten. Hoe staat het er bij ons op? Als rechtgeaard christen behoor je religieus-correct te zeggen: ‘Ik weet dat mijn leven in Gods hand is. Ik vertrouw mijzelf aan Hem toe’. Werkt dat?

In de Hebreeënbrief worden de geloofshelden de hemel in geprezen. Maar in het oude testament lees ik hoe zij met vallen en opstaan de eindstreep hebben gehaald. Dan weet ik dat voor vertrouwen behouden moet worden geknokt.

En je moet kiezen; vertrouwen vraagt een keuze. Kiezen voor die Almachtige God die alles wat er is geschapen heeft en die het liefste wat Hij bezat, Zijn Zoon, heeft opgeofferd voor ons;

Kiezen voor Gods Zoon die als mens 30 jaar lang bij ons een onopvallende God is geweest en daarna 3 jaren achtereen heeft laten zien in woord en daad wie Hij was; die de lucht in is geprezen en bejubeld en vervolgens alles en iedereen over zich heen heeft gekregen en tenslotte ten onrechte voor ons is vermoord;

Kiezen voor Zijn Geest die God ons ter beschikking heeft gesteld en die ons moed en inzicht geeft.

Die God laat ons niet in de steek. God is meer dan een hou-vast in moeilijke situaties. Hij is een rots waarop we mogen staan in de storm wanneer we dreigen te worden overspoeld. Sterker Hij draagt ons door de branding en brengt ons op de plek die Hij goed voor ons vindt. Díé God!

‘We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt’. Zichtbaar wordt. Willen we dat?

Zou dan Corona toch nog ergens goed voor kunnen zijn?

Vriendelijke groet,

Herman van Bruggen

‘Rust zacht’

Gepost in Inspiratie.

Psalm 23 vers 2 en 3: Hij laat mij rusten in groene weiden en leidt mij naar  vredige wateren.                   

In deze bijzondere COVID tijd laten we soms gedwongen dingen los waar we voorheen zo druk mee waren. In mijn geval mijn werk. Geen IC verpleegkundige met verminderde weerstand mag werken in het ZGT zei de specialist. Hele dagen thuis i.p.v. vier dagen per week  werken. Maar gaandeweg word ik al weer drukker met dingen die op mijn pad komen. En als moeder van twee met schizofrenie behepte zonen is er voldoende aanbod 😊

Afgelopen zondag sprak Jan over de schapen. Hij begon met een prachtig inspirerend filmpje en legde daarna uit hoe we als schapen, Gods volk, mooie dingen hebben gedaan en mogen doen. Allemaal mooie waarheden! Harde werkers zijn we, mooie mensen soms.

Grappige anekdote, echt gebeurd                                                                                                                   

Een vierjarig kind rende hard naar huis nadat hij in de kindernevendienst het verhaal van de Goede Herder had gehoord. Hij viel in de armen van z’n moeder en zei snikkend, met z’n ene handje over de andere arm wrijvend: ‘ík wil geen schaapje van de Here Jezus worden’   (hij wilde geen vacht :})

Ik ben een schaap van de Goede Herder. Niet van de huurling. Hij zoekt me op als ik afdwaal en brengt me terug , dragend op Zijn rug. Hij haalt sommige prikkels en doornen uit mijn vacht --ik had ze opgelopen in het struikgewas van de GGZ ervaringen-- Hij verbindt en zalft mij, verzorgt de littekens met olie als ik teksten lees, opzeg of een lied zing. En wat kunnen enkele wondjes zeer doen en slecht genezen. 

schaap

 

Hij brengt mij naar een groen grasland, legt mij neer. Een schaap herkauwt normaal 4 tot 6 keer op een dag. Ik mag reflecteren en mijmeren over wat Hij voor mij gedaan heeft. Over hoe goed mijn Herder is. Over hoe blij Hij was met de herstelde relatie. Het vertrouwen is weer zoals voorheen, het is hersteld. Over hoe blij Hij was toen ik op Z’n schouders lag. 

Ik sluit de ogen, de prikkels verdwijnen. Dankbaar lig ik in  het zachte groene gras. Ik hoef niks. Ik moet niks. Ik droom over mijn dochter in een fantastische bruidsjurk. Ik droom dat, wanneer ik opsta, ik ga drinken uit het vredige water en lopend in het rechte spoor, veilig mag aankomen in het huis van de Heer. 

‘Rust zacht’ af en toe, 

Gerdien Lievers

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur is er in de Heidestraat 9 een samenkomst. U bent van harte welkom. De dienst wordt ook via een livestream uitgezonden. 

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.