Jezus is in jou!

Gepost in Inspiratie.

Een korte inspiratie uit de preek van afgelopen zondag door Bernd-Jan Gosseling. Jezus is in jou! Hij wil iets doen met jou, met onze gemeente en in Enschede. Laten we ons daarnaar uitstrekken.

Niet normaal...

Gepost in Inspiratie.

'Jezus Christus blijf dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid'. (Hebreeën 13:8)

‘Doe even normaal!’

Dit is één van mijn meest onpedagogische uitroepen, die valt in de categorie ‘zinloos’. Want wat is normaal? Korte broek aan in de winter, in trainingspak naar de kerk, staan tijdens het eten?

Wij leren onze jongens dat ze mogen zijn wie ze zijn (al is het soms even slikken, oren dicht stoppen of wegvluchten). Natuurlijk sturen we wel bij, en zijn scheldwoorden en moordaanslagen uit den boze. Maar in bed online een les volgen, is dat abnormaal of juist ‘relaxed, zo volg ik alles!’? Lastig te zeggen.

Als ik ‘het nieuwe normaal’ hoor krijg ik dan ook kriebels. (En niet alleen omdat ik stiekem toch terug wil naar het oude, of dat nu normaal was of niet.) Het lijkt een zoeken naar houvast en controle, terwijl die juist zo ver te zoeken zijn. Hoe gaat die afstandelijke samenleving eruit zien? Wordt dat dan ooit wel ‘normaal’, wat dat dan ook is? En is dan alle onzekerheid echt voorbij?

De wereld verandert. Weinig is zeker, controle is relatief, schijn. Dat geeft onrust, spanning, angst misschien.

God verandert niet. Zijn enige norm is liefdevolle genade.

Dat is niet normaal, maar wel zeker. Dat geeft ons eeuwig houvast.

 

Linda Bruins Slot

Komt allen tot Mij...

Gepost in Inspiratie.

Matt 11:28. Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 

Een prachtige uitspraak van Jezus zelf. Jezus zag hoe het leven op aarde de mensen uitgeput kon maken, dat ze de weg kwijt raakten, zich verloren konden voelen. Daarom doet Hij herhaaldelijk de oproep: Kom bij Mij! Kom, volg Mij. Kom, vindt rust bij mij. Kom, en drink van het levende water zodat je nooit meer dorst zult hebben.

En wat voor rust belooft Jezus dan? Waar heeft Hij het dan over? Hij heeft het dan over een nieuw leven in rust en vrede. De vrede en rust die Jezus ons biedt, is als een ‘oase van vrede, een veilige woonplaats, een oord van ongestoorde rust’ (Jes.32:18).

Hij zal ‘een einde maken aan ons zwoegen en onze ellende’ (Jes.14:3). Dit klinkt toch fantastisch. Iets waar ieder mens in meer of mindere mate naar verlangt. Als Jezus terugkomt, maakt Hij een hele nieuwe wereld en dan zal deze rust en vrede volmaakt zijn. Tot die tijd mogen we er al van proeven. 

Vaak denken wij dat het eeuwige leven pas begint als wij sterven. Maar de bijbel leert: ‘dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God’ (Joh.17:3).

Als jij de Vader hebt leren kennen, als jij God hebt leren kennen, dan ben jij het eeuwige leven al binnengegaan. Nog niet fysiek natuurlijk, maar geestelijk wel. Het betekent dat je in dit leven al een voorproefje kunt krijgen van wat na dit leven ten volle zal plaatsvinden. En zo kunnen we dus ook nu al rust voor onze zielen ontvangen, als we tot Jezus komen.

Ik bid jullie in deze wereld vol onrust de rust en vrede van God toe, die alle verstand te boven gaat.

Esther Stoorvogel

Kijk naar de vogels...

Gepost in Inspiratie.

De laatste tijd word ik nogal geboeid door vogels. Wat zijn ze klein en teer. Wist u dat het goudhaantje om er maar een te noemen maar 5 gram weegt? En dit vogeltje  – het kleinste vogeltje van Europa – leeft van diertjes die ook weer de allerkleinste beestjes zijn.

God is de Schepper van alle vogels. Hij zei: '…en boven de aarde, langs het hemelgewelf moeten vogels vliegen…' (Genesis 1: 20).

Goudhaantje

Kijk eens naar dit goudhaantje. Wat is dit  een mooi beestje. Laten we onder de indruk komen van deze dieren die de Schepper heeft gemaakt.

Als we bezorgd zijn over ons leven: eten, drinken en kleding, zegt de Heer Jezus in de Bergrede:

‘Kijk eens naar de vogels. Ze zaaien niet, ze maaien niet en ze bewaren geen voorraden in schuren. Jullie hemelse Vader geeft ze te eten. Jullie zijn toch veel belangrijker dan de vogels?’ (Mattheus 6: 26)

De vogels in de bomen, zij zingen hun lied.

De vogels in de bomen, vergeten U niet.

Zij stijgen de hemel een eind tegemoet,

en brengen in beurtzang hun Schepper een groet.

(© Wim ter Burg & Hanna Lam)

Laten de vogels een voorbeeld voor ons zijn.

Veel liefs, Piet

Az úr közel - de Heer is nabij

Gepost in Inspiratie.

Deze letters waren geborduurd op een avondmaalskleed op een altaar in een klein dorpje nabij Debrecen in Hongarije.

In 1985 maakten wij als gezin samen met Jan, Maike en Emke Smit een reis naar Hongarije. In die tijd een land achter het ijzeren gordijn met een toegangspoort naar het westen. In Hermans paspoort stond van beroep ambtenaar. Als daar als het beroep van politieman zou hebben gestaan zou het beslist veel moeilijker geweest zijn om daar binnen te komen. Niettemin lange rijen voor de grens.

Na op meerdere plekken gekampeerd te hebben kwamen we in een dorpje in de buurt van Debrecen op zoek naar de camping, die er zou moeten zijn. Geen camping! Men verwees ons naar de dominee. Hij nodigde ons uit om onze twee tenten in zijn tuin te zetten. We hadden gemoedelijke gesprekken met hem en hij was heel open over het feit dat christenen weinig vrijheid kenden in Hongarije. Zo konden zijn kinderen bv niet naar de universiteit.

Achter in de tuin bevond zich het kerkje en in de morgen kwam de dominee in vol zwart ornaat gevolgd door een grote groep oudere vrouwtjes ook in het zwart en meerderen van hen leunend op een stok van voor het huis door de tuin naar het kerkje achter. Wat een tafereel! Prachtig! En ook wij waren weer op onze beurt een schouwspel voor hen. Ze keken hun ogen uit!

Later die dag gingen wij samen met de dominee ook naar de kapel en daar stond dus voor in de kerk de bovengenoemde tafel met het kleed erop:

Az úr közel’. Filip. 4: 5 --- de Heer is nabij!

Ik heb het in mijn bijbel gezet, het deed me zoveel. Ieder van ons heeft denk ik wel een aantal verzen in de bijbel, waar hij of zij iets speciaals mee heeft. Dit vers is er zo een voor mij. Eigenlijk vind ik het hele stuk van    Filip.  4: 4 - 9  meer dan geweldig!

Ik hoop, dat ook dit vers u/jou zal sterken in deze onzekere en moeilijke tijd: de Heer is nabij.

Met een hartelijke groet,

Netty van Bruggen.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.