fbpx

Ere zij God...

Gepost in Inspiratie.

                  Eer aan God in de hoogste hemel

                 en vrede op aarde voor alle mensen,

                 die Hij liefheeft. Lucas 2: 14 (NBV)

Deze tekst heeft alle ingrediënten van het evangelie in zich.: 

alle eer aan God; vrede op aarde en de liefde voor de mens.

Alle eer aan God

De engelen, en wij mogen meedoen, geven alle eer aan God. De Schepper, de Liefdevolle God, de Vergevende, de Genadige. Hij wordt hoog geschat, hoog geëerd. God onderscheidt zich door zijn geweldige daden. Engelen, ja eigenlijk de hele schepping is Hem dank verschuldigd. Om wie Hij is, om wat Hij deed en om wat Hij zal doen. Daarom eer aan God in de hoogste hemel.

en vrede op aarde voor alle mensen

God heeft vrede gebracht op aarde, in levens van mensen. Hij heeft rust en harmonie gebracht. Hij heeft zijn zoon Jezus -  de Vredevorst - laten sterven opdat wij zouden leven. De zonde is door Jezus verzoend en Hij heeft een eeuwige verlossing tot stand gebracht.

mensen, die Hij lief heeft

Jezus heeft de liefde van de Vader overgebracht naar ons. Niemand uitgezonderd. De bijbel zegt: ‘wie de zoon heeft, heeft het Leven’. Jezus heeft ons gered van de ondergang. En de liefde van God is onvoorwaardelijk. Hij heeft je lief.

Daarom heeft God Hem (Jezus) ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken,  opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!   Filip. 2: 9 (NBG)

Piet van der Tuuk

Decision

Gepost in Inspiratie.

Harriët Tom deelde met ons een gedicht en zegt daarover het volgende: 'Een beslissing die je leven verandert.'


Oh what a happy soul I am,

Although I cannot see;

I am resolved that in this world

Contented I will be.

 

How many blessings I enjoy,

That other people don't;

To weep and sigh because I'm blind,

I cannot, and I won't.

 

'Op internet kwam ik dit gedichtje tegen, geschreven door de blinde dichteres Fanny Crosby toen ze negen jaar oud was. Commentaar overbodig.'

Wat een God is Hij...

Gepost in Inspiratie.

Op zondag 19 juli sprak Bernd-Jan Gosseling in de dienst. Het thema luidde: 'Leven in Gods aanwezigheid'. En hij liet zich inspireren door een gedeelte uit het Bijbelboek Deuteronomium -  het laatste boek uit de wet van Mozes.

Ik werd er door geraakt. Wat heeft het volk Israël een bijzondere God. ‘Wat een God is HIJ’. Hij is een liefhebbende Vader die zijn volk liefheeft.

Lees maar:

Mozes moedigt het volk aan om zich aan de wet van God te houden

‘k Heb Jezus nooit gezien

Gepost in Inspiratie.

‘k Heb Jezus nooit gezien
nooit zachtjes aangeraakt
nooit hoorde ik Hem lachen
aan mijn tafel, om een grap
of iets dat Hij had meegemaakt

Nog nooit zag ik Hem eten
of dansen op een feest
al die alledaagse dingen
ik ben er nooit echt bij geweest

Dus hoe kan ik dan zeggen
dat ik zo veel van Hem hou
hoe kan ik dan zingen
dat ‘k Hem geloof en Hem vertrouw

‘k Heb Jezus nooit gezien
ik heb Zijn stem nog nooit gehoord
Zijn haarkleur en zijn ogen
ik heb geen flauw idee
zo weinig dat ik zeker weet

Ik heb Hem niet zien lijden
voordat Hij stierf aan het kruis voor mij
en toen Hij opstond op de derde dag
was ik er niet bij

Maar hoe kan ik dan zeggen
dat ik zo veel van Hem hou
hoe kan ik dan zingen
dat ‘k Hem geloof en Hem vertrouw

ja, ik weet het klinkt onlogisch
en ik snap dat je sceptisch bent
maar sinds ik Hem mijn hart gaf
heeft mijn hele wezen God herkend

Mijn hele leven is veranderd
sinds ik knielde voor mijn Heer
Hij heeft mijn schuld vergeven
mijn hart weer zacht gemaakt
Hij leidt mij stap voor stap
Hij vult mij met zijn kracht
zodat ik weet: Jezus leeft!

Je zult het nooit begrijpen
zolang je aan de zijlijn staat
maar als je eerlijk zoekt naar Jezus
als je bidt en vraagt om Jezus
als je knielt en bidt om Jezus
weet ik dat er iets veranderen gaat

©Martin Brand

Diensten

Elke zondag is er om 10.00 uur een fysieke samenkomst.Ook wordt de dienst via een livestream uitgezonden.

 

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.