fbpx

Decision

Gepost in Inspiratie.

Harriët Tom deelde met ons een gedicht en zegt daarover het volgende: 'Een beslissing die je leven verandert.'


Oh what a happy soul I am,

Although I cannot see;

I am resolved that in this world

Contented I will be.

 

How many blessings I enjoy,

That other people don't;

To weep and sigh because I'm blind,

I cannot, and I won't.

 

'Op internet kwam ik dit gedichtje tegen, geschreven door de blinde dichteres Fanny Crosby toen ze negen jaar oud was. Commentaar overbodig.'

Wat een God is Hij...

Gepost in Inspiratie.

Op zondag 19 juli sprak Bernd-Jan Gosseling in de dienst. Het thema luidde: 'Leven in Gods aanwezigheid'. En hij liet zich inspireren door een gedeelte uit het Bijbelboek Deuteronomium -  het laatste boek uit de wet van Mozes.

Ik werd er door geraakt. Wat heeft het volk Israël een bijzondere God. ‘Wat een God is HIJ’. Hij is een liefhebbende Vader die zijn volk liefheeft.

Lees maar:

Mozes moedigt het volk aan om zich aan de wet van God te houden

‘k Heb Jezus nooit gezien

Gepost in Inspiratie.

‘k Heb Jezus nooit gezien
nooit zachtjes aangeraakt
nooit hoorde ik Hem lachen
aan mijn tafel, om een grap
of iets dat Hij had meegemaakt

Nog nooit zag ik Hem eten
of dansen op een feest
al die alledaagse dingen
ik ben er nooit echt bij geweest

Dus hoe kan ik dan zeggen
dat ik zo veel van Hem hou
hoe kan ik dan zingen
dat ‘k Hem geloof en Hem vertrouw

‘k Heb Jezus nooit gezien
ik heb Zijn stem nog nooit gehoord
Zijn haarkleur en zijn ogen
ik heb geen flauw idee
zo weinig dat ik zeker weet

Ik heb Hem niet zien lijden
voordat Hij stierf aan het kruis voor mij
en toen Hij opstond op de derde dag
was ik er niet bij

Maar hoe kan ik dan zeggen
dat ik zo veel van Hem hou
hoe kan ik dan zingen
dat ‘k Hem geloof en Hem vertrouw

ja, ik weet het klinkt onlogisch
en ik snap dat je sceptisch bent
maar sinds ik Hem mijn hart gaf
heeft mijn hele wezen God herkend

Mijn hele leven is veranderd
sinds ik knielde voor mijn Heer
Hij heeft mijn schuld vergeven
mijn hart weer zacht gemaakt
Hij leidt mij stap voor stap
Hij vult mij met zijn kracht
zodat ik weet: Jezus leeft!

Je zult het nooit begrijpen
zolang je aan de zijlijn staat
maar als je eerlijk zoekt naar Jezus
als je bidt en vraagt om Jezus
als je knielt en bidt om Jezus
weet ik dat er iets veranderen gaat

©Martin Brand

God is liefde…

Gepost in Inspiratie.

‘Ik wil voorkómen dat hij ook vruchten eet van de levensboom…’  

(Gen. 3: 22 NBV)

In de tuin van Eden stonden prachtige bomen met de heerlijkste vruchten waar de mens van mocht eten. In het midden van die tuin stonden ook nog twee bomen, die God daar geplant had met de speciale namen: de levensboom en de boom van kennis van goed en kwaad.

Van alle bomen mag de mens eten, hij is geen robot ! De mens heeft een vrije wil. Als de mens dan mag kiezen, dan wil hij graag alles weten van goed en kwaad. ‘Dan ben je aan God gelijk’, waagt de tegenstander te zeggen. ‘Jullie ogen zullen dan opengaan!’ De gevolgen weten we…

Maar God is er één van Liefde. In zijn grote liefde voor de mens, verbiedt Hij de mens om ook te eten van de levensboom.  ‘Nu wil Ik voorkómen dat hij ook vruchten van de levensboom plukt, want, als hij die zou eten, zou hij eeuwig leven.’

Let wel: eeuwig leven als zondaar. God verhindert dat en stuurt de mens uit zijn tuin. Je zult eenmaal sterven, maar IK maak het goed, Mijn Zoon zal sterven opdat jij leeft…’.

God is getrouw, Zijn plannen falen niet…

Piet van der Tuuk

Tweede mijl en/of anderhalve meter

Gepost in Inspiratie.

‘En wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga twee met hem.’

Mattheüs 5:41

Iemand zegt tegen mij: ‘je moet me komen opzoeken’. Wat is dan mijn eerste reactie? Ja daag, ik ben al druk genoeg en ik mot niks (behalve poepen).  Er is een  ander voorbeeld te bedenken zoals : ‘je moet anderhalve meter bij me vandaan blijven’. Hoe reageer ik dan? Het voelt zo onnatuurlijk, ik hou van mensen, wil mensen niet ontwijken. Ik hou van knuffelen. 

Wat bedoelt Jezus met de uitspraak: ga een tweede mijl, wat verder met iemand oplopen dan gevraagd? Of met: niet alleen het onderkleed maar ook het bovenkleed geven?

Zou dat ook op ons van toepassing kunnen zijn als we het over de anderhalve meter samenleving hebben? Dat we uit liefde voor de naaste ervoor zorgen dat we hem of haar die kwetsbaar kan zijn niet besmetten met de Covid 19? Onszelf opofferen voor die ander?

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.