Wandelende Vrienden

Gepost in Inspiratie.

….Jullie zijn Mijn vrienden….(Joh. 15: 14 NBV)

In deze tijd ben je veel thuis. Er komt geen bezoek en je gaat zelf ook niet eventjes een kopje koffie drinken bij vrienden, kennissen, broeders en zusters. Nee je bent op jezelf aangewezen.

Wat een mooie bezigheid is in deze periode, is wandelen. En de bijbel geeft verschillende voorbeelden. In het OT in Genesis wandelt God met zijn vrienden: Adam en Eva. Ze praten met elkaar en genieten van elkaar. Henoch is ook een vriend van God. Ook hij overlegt en spreekt met zijn maker. Noach deed het ook. Hij wandelt met zijn Schepper. Ze overleggen o.a. over de boot die Noach moet bouwen. En in het NT noemt Jezus ons zijn vrienden.

In deze maanden hebben we wellicht meer tijd om alleen of met elkaar letterlijk te wandelen, met de nodige afstand natuurlijk. Of gewoon tijd met Hem doorbrengen. Je praat met Jezus – je vriend - en/of met elkaar. Je kunt genieten van Gods mooie wereld. En de lente staat voor de deur. Alles komt weer tot bloei. Een nieuwe lente, een nieuw leven.

Laten we meer gaan ‘wandelen’ en op die manier God zoeken, laat je vullen met dankbaarheid en geef Hem de eer.

Ik wandel in het licht MET Jezus

Het donk’re dal ligt achter mij

En ‘k weet mij in zijn trouw geborgen

welk een liefdevolle vriend is Hij. (Opwekking 214)

  Veel liefs, Piet

Pasen: Een zevenvoudig geschenk

Gepost in Inspiratie.

Cor stuurde ons het volgende vanuit het stadsgebed geïnspireerd op werk van Wilkin van der Kamp.

kruis pasen

U bent genaderd tot Jezus en tot het bloed van de besprenging, dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. (Hebreeën 12:22 en 24) 

Elke keer dat Jezus’ bloed vloeide is een vingerwijzing van God naar één van de zeven wonderen van het kruis die in jouw leven mogen plaatsvinden. Het volgende overzicht maakt duidelijk hoe vaak, waar en waarom Jezus’ bloed voor jou heeft gevloeid:

Welk van de zeven wonderen spreekt jou persoonlijk het meest aan? Waarom? 

 1. HET WONDER VAN VERGEVING
  Jezus zweette druppels bloed in de Hof van Gethsemané: ‘Hij werd dodelijk beangst (...) en zijn zweet werd als bloeddruppels’ (Lucas 22:44, NBG).
 2. HET WONDER VAN VERLOSSING
  Jezus werd mishandeld in het huis van de hogepriester: ‘Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen Hem met vuisten’ (Mattheüs 26:67).
 3. HET WONDER VAN REINIGING
  Jezus werd mishandeld tijdens het verhoor: ‘Ik keerde mijn wangen toe aan degenen, die de baardharen uittrokken’ Jesaja 50:6, HB).
 4. HET WONDER VAN GENEZING
  Jezus werd gegeseld door de soldaten van Pilatus: ‘Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus geselde hij’ (Mattheüs 27:26, NBG).
 5. HET WONDER VAN BEVRIJDING
  Jezus werd gekroond met een doornenkroon: ‘Ook vlochten zij van doornen een kroon en zetten die op zijn hoofd (...) en zij spuwden naar Hem en namen het riet en sloegen Hem ermee op het hoofd’ (Mattheüs 27:29-30, NBG).
 6. HET WONDER VAN VERZOENING
  Jezus’ handen en voeten werden doorboord toen Hij werd gekruisigd: ‘En zij kruisigden Hem en verdeelden zijn klederen door het lot te werpen’ (Marcus 15:24, NBG).
 7. HET WONDER VAN DE WEDERGEBOORTE
  Een soldaat stak een speer in zijn zij: ‘Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit’ (Johannes 19:34).

Kop d’r veur!

Gepost in Inspiratie.

Degenen die mij een beetje kennen, weten dat ik nogal Defensie-minded ben. Momenteel lees ik een boek van een Amerikaanse marinier, over zijn ervaringen en lessen. Als zijn team een risicovolle of ogenschijnlijk nutteloze opdracht kreeg, hadden ze de regel dat ze allemaal 5 minuten mochten klagen en daarna gingen ze plichtsgetrouw aan de slag.

Momenteel krijgen we wereldwijd behoorlijk wat voor de kiezen. Financieel, organisatorisch en sociaal gezien heeft deze crisis voor iedereen een enorme impact. Als dan de beperkende regels ook nog verder aangescherpt worden kan de moed je in de schoenen zinken en heb je misschien wel de neiging om boos, bezorgd of verdrietig te worden.

We lazen deze week thuis (waar anders ;-)) over Jezus in de tuin van Getsemane (Lukas 22). Hij wist welke opdracht voor hem lag en dat greep hem naar de keel. Wat een onmogelijke taak moest hij uitvoeren. Hij werd wanhopig en smeekte of het niet anders kon. Maar uiteindelijk accepteerde Jezus zijn lot en ging hij ervoor.

Neem bij jouw taken en uitdagingen dus ook de ruimte om even te klagen en ervoor te bidden. En daarna… kop d’r veur!

Simon Bruins Slot

De Koning is niet boos op je

Gepost in Inspiratie.

Spreuken 19:12 (HSV)

De toorn van de koning is als het gebrul van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras.

In 1 Petrus 5:8 (BB) zegt Petrus: Wees verstandig en let goed op. Jullie vijand, de duivel, loopt rond als een brullende leeuw die een prooi zoekt. Hij zoekt wie hij kan verslinden.

Heb je je ooit afgevraagd waarom de duivel zich gedraagt ​​als een brullende leeuw? Natuurlijk om je bang te maken, dat ook, want wie wordt er niet bang als er een brullende leeuw in de buurt is? Maar het heeft ook heel specifiek te maken met woord ‘brullen’. In het Oude Testament spreekt het gebrul van een leeuw over de toorn van de Koning. Spreuken 19:12a - "De toorn van de koning is als het brullen van een jonge leeuw."

Dus als de duivel rondloopt als een brullende leeuw, probeert hij je de indruk te geven dat de Koning boos op je is. De duivel wordt ook wel de imitator genoemd. - Door Luther werd hij niet voor niets de aap van God genoemd -. En als je dan gelooft dat God boos op je is, dan heeft de duivel je precies waar hij je hebben wilt. Want als er dan iets ergs gebeurt (misschien wel wat er nu in de wereld gebeurt) dan denk je dat God boos op je is of ontevreden over je. Dan ben je misschien ook niet zeker van zijn grote liefde voor jou. Je gaat misschien wel denken dat het een straf van God is. Dan word je bang van God en blijf je weg van Hem omdat je niet nog meer straf op wil lopen.

Maar de waarheid is dat God niet boos op je is, ook niet als je faalt of iedere keer weer opnieuw in zonden (terug)valt. Want al je zonden zijn al geoordeeld in het lichaam van Zijn Zoon aan het kruis. (Let op: zijn al geoordeeld is verleden tijd.) Als het Lam van God werd Jezus ons zondoffer aan het kruis op Golgotha. Die dag, bijna tweeduizend jaar geleden werd Hij veroordeeld voor onze zonden. Zijn lichaam ‘ontving’ op dat moment alle toorn van God totdat elke aanspraak op Gods heiligheid was vervuld en Zijn toorn voorbij was!

Er is een wet die stelt dat dezelfde misdaad niet tweemaal kan worden berecht. Vandaag zal het vuur van Gods toorn nooit op jou als gelovige vallen, omdat het al op Zijn Zoon aan het kruis is gevallen. Hij oordeelde toen al onze zonden in het lichaam van Zijn Zoon. Dat is onze Jezus. Halleluja.

Je bent dus nu niet meer onder de toorn van de Koning, maar onder Zijn gunst. Kijk maar naar Spreuken 19:12b: maar zijn welgevallen is als dauw op het gras. Zijn gunst regent elke ochtend als dauw op het gras! Zijn gunstbewijzen zijn nieuw elke dag. Geniet daarvan.

Cor van der Weijden

 

Moed

Gepost in Inspiratie.

2 Korintiërs 1:3-4 – ‘Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die ons altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven’.

 

Wat dienen we toch een prachtige God. Hij is als een Vader die zich over ons ontfermt. Ik weet niet hoe jij door deze periode heen gaat. Misschien voel jij je eenzaam, misschien heb je wel angst, misschien is het stressen omdat alles anders gaat dan normaal. Dan is daar onze God, de bron van vrede in ons leven.

Als we naar Hem gaan krijgen we weer moed. Want door Hem zijn we nooit verlaten, is er een overwinnende liefde en een vrede die alle verstand te boven gaat. In plaats van ons te laten ontmoedigen in deze situatie, geeft Hij ons moed. Moed om op te staan en anderen te bemoedigen, te dienen en lief te hebben.

Ik las gisteren van een priester uit Italië die ernstig ziek was. Hij besloot zijn beademing te geven aan een andere onbekende man. Daardoor stierf hij. Het mooie aan ons geloof is dat we nergens bang voor hoeven te zijn. Want zelfs als we sterven zullen we met Hem leven.

Wie zou jij vandaag moed kunnen geven?

Jan Stoorvogel

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo