fbpx

Een buddy voor ieder die dat wil en coach ondersteuning waar nodig

Gepost in Buddy/Coach.

                        'Laten we op elkander acht geven om elkaar aan

                                    te vuren tot liefde en goede werken'

In het licht van deze aansporing van de schrijver van de Hebreeënbrief willen we de mogelijkheid gaan stimuleren om elkaar te ondersteunen als buddy en/of als coach.

Waarom?

Er wordt al best wel wat toerusting aangeboden voor de gemeente als geheel (zondagse diensten, leerhuis) en via groepen (wijkgroepen, ouderengroep, jongeren groepen, gebedsgroepen etc). Op individueel niveau zijn er heel wat mooie vriendschappen binnen de gemeente. Voor individuele knelpunten is er pastoraat, het zorgteam, ziekenzalving e.d. of eventueel professionele zorg. Toch blijkt persoonlijke geloofsgroei niet gemakkelijk van de grond te komen. Vriendschappen kunnen bijvoorbeeld wel helpen, maar dan is een keuze nodig om ook samen met elkaar te gaan bidden en de bijbel open te slaan. En dat gebeurt vaak niet.

Meer volwassen christenen kunnen natuurlijk zelf initiatieven nemen om een buddy te vinden, maar de meesten kunnen best wel een zetje gebruiken. Jonge christenen moeten nog groeien en kunnen veel baat hebben bij een coach. Ook volwassen christenen kunnen in een situatie terecht komen waar ze echt wat coaching nodig hebben.

Er is een duidelijk verschil tussen buddy en coach relaties.

Buddy.

Buddy relaties zijn op basis van gelijkheid. Het zijn wederkerige relaties waar men elkaar betrekt bij de vreugde en de het verdriet in het leven. Elkaar ruimte geeft zich te uiten en om elkaar te helpen met raad en daad. En samen te zoeken naar Gods leiding door woord en gebed. Het gezamenlijke doel is geloofsgroei en te ontwikkelen als discipel van Jezus Christus. Vriendschapsrelaties kunnen zich ontwikkelen tot een buddy relatie.

Coach.

Bij coach relaties is er geen gelijkheid. De coach ondersteunt degene die gecoacht wordt bij de vragen die deze persoon heeft en helpt om te groeien als discipel. Coach relaties hebben ook een bepaalde doelstelling die onderling wordt overeengekomen. 

Esther Stoorvogel zal een training geven voor ieder die coach is en ieder die misschien wel beschikbaar wil zijn als coach. Als je daar bij wilt zijn meld je dan even aan bij Jaap van Tilburg. Nadere informatie volgt.

Doel.

Het doel is dat iedere lid van de gemeente die dat wil, een buddy relatie heeft die gericht is op geloofsgroei en de ontwikkeling van discipelschap. En dat ieder die een bepaalde ondersteuning nodig heeft daarbij een coach krijgt.

Voor wie?

Alle gemeenteleden die individuele ondersteuning willen bij de groei van hun geloof.

Hoe werkt het?

  1. Verzoek om een buddy of een coach. Als je iemand hebt of bent die een buddy of coach wil uit de Evangelische Gemeente Enschede dan meld je aan Jaap van Tilburg de naam, leeftijd, woonadres, mail en telefoon nummer. Graag ook specifieke wensen t.a.v. buddy of coach melden. Ook iets van de achtergrond van deze persoon dat kan helpen bij een goede match. Contactgegevens van Jaap zijn: jj@vantilburginnovation.nl en 06-2224 6069.
  2. Zoeken buddy of coach. Jaap benadert een potentiële buddy of coach met de vraag of deze beschikbaar is. Jaap heeft een bestand van potentiële coaches. Aanvulling is welkom.
  3. Eerste contact. Daarna neemt de buddy of coach contact op voor een oriënterend gesprek.
  4. Afspraken. In dit gesprek concluderen beide gesprekspartners of het klikt en over de eventueel te maken afspraken. Bijvoorbeeld 1x per 2 weken met aandacht voor 'Hoe is het met je? en 'Wat houd je bezig?En je gaat samen iets lezen uit de bijbel en samen bidden. Er kunnen ook specifieke onderwerpen zijn.
  5. Handreiking. Er komt nog een 'handreiking'.
  6. Voortgang. Eens per half jaar polst de 'buddy en coach coordinator' naar de voortgang van de relatie.

Organisatie

Het valt onder de Zorgactiviteiten van de Discipelschap groep en Jaap van Tilburg is momenteel de 'buddy en coach coördinator'.

Diensten

Elke zondag zijn er samenkomsten. Om 09:30 uur een livestream.

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.