Pastoraal Centrum Saron - informatie

Gepost in Pastoraal team.

Stichting Pastoraal Centrum Saron bestaat uit twee onderdelen: het herstellingsoord en de woonbegeleiding. Woonplekken zijn er zowel op als ook buiten het terrein, in totaal 25.

Eind 2013 is het nieuwe gebouw voor woonbegeleiding in gebruik genomen.

Saron ligt in het glooiende Twentse landschap te midden van bossen, beekjes en grasland.

Sinds 2015 werkt Saron samen met Stichting De Ark in Ter Apel. Ook hier is er het aanbod van woonbegeleiding. In de toekomst wordt hier nieuwbouw gerealiseerd. De Ark richt zich op de doelgroep 55+. Naast deze activiteit richt De Ark zich op het organiseren van christelijke conferenties.

Saron

Een buddy of coach voor ieder die dat wil

Gepost in Buddy/Coach.

'Laten we op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken'

In het licht van deze aansporing van de schrijver van de Hebreeënbrief willen we de mogelijkheid gaan stimuleren om elkaar te ondersteunen als buddy en/of coach.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede
info@eg-enschede.nl

EA-logo