fbpx

EGE = #nietalleen

Gepost in Hulp en zorg.

nietalleen

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben. Onze kerk, de EGE doet ook mee en is aangemeld als organisatie.

Met #Nietalleen verbinden we de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.

Heb je hulp nodig?

Of wil je hulp bieden? 

Als je beschikbaar bent, kun je je melden voor #nietalleen bij Jaap van Tilburg (jj.vantilburg@home.nl of 06-2224 6069)

Het gaat om dingen als bv 'een praatje maken, iemands hond uitlaten, boodschappen doen.' Laten we samen omkijken naar hen die het nodig hebben. En vergeet niet; het begint gewoon in jouw wijkgroep, in jouw straat en start met iets kleins. Want iets kleins voor een ander doen is een groot gebaar.

Pastoraal Team

Gepost in Pastoraal team.

Juist in deze tijd is het goed om nog eens onder de aandacht te brengen dat er sinds enige tijd een pastoraal team gereed staat om op verzoeken om pastorale aandacht in te gaan. Deze verzoeken kunnen worden ingediend bij Cor van der Weijden, die leiding geeft aan het pastorale team.

Verder bestaat het team uit: Ine Woning, Gerrie Meijerink en Ineke  van Dijken. Miek Zevenbergen is op afroep beschikbaar.

Cor van der Weijden is bereikbaar op 06-4476 0240 of stuur een e-mail naar: pastoraat@eg-enschede.nl 

Pastorale zorg

Gepost in Pastoraal team.

Het is mogelijk om pastorale zorg te ontvangen van de Evangelische Gemeente Enschede. Dit wordt uitgevoerd door een team van gemeenteleden (mannen en vrouwen). Pastorale zorg is altijd maatwerk, dus zal er eerst een intakegesprek plaatsvinden, voordat het pastorale traject zal starten. N.a.v. het intakegesprek kan het team een inschatting maken welke teamleden het beste de zorg kunnen bieden. Dit heeft niet alleen te maken met de specifieke zorgvraag, ook uw wens om bijv. door een man of een vrouw te worden geholpen en uw karakter kunnen van invloed zijn op de uitvoering van de hulp.

Naast 'basiszorg' bieden we als gemeente ook bevrijdingspastoraat en praktische ondersteunung aan. Als uit de telefonische aanvraag of de intake blijkt dat bevrijdingspastoraat nodig is voor het verhelpen van de geestelijke nood, dan wordt u doorverwezen naar een zogenaamd 'bevrijdingstraject'.

Blijkt uit de aanvraag dat er geen geestelijke nood is en wel praktische ondersteuning gewenst is, dan denken we mee en beoordelen we waar en op welke manier we kunnen helpen. Soms kan alleen al een helpende hand bij het verhuizen van een wasmachine al heel erg veel problemen wegnemen.

De gemeente is een gemeente met wijkgroepen. De wijkgroepen zijn een fijne plek om elkaars leven te delen en zijn bedoeld om tot op zekere hoogte voor elkaar te zorgen. Wellicht is het voor u al een oplossing dat u iedere 2 weken meedoet in een wijkgroep en op die manier leden leert kennen die u al heel veel verder kunnen helpen uit uw nood of met ondersteuning. Als u daarover meer informatie wilt, dan kunt u dat hier vinden op onze website.

Wenst u pastorale zorg of bent u in geestelijke nood en wilt u daarover spreken met iemand? Of heeft u praktische ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Cor v d Weijden (coördinator pastoraat). Hij zal dan proberen mee te denken en misschien kan er een oplossing worden aangeboden. Eventueel kan hij u wijzen op mogelijkheden in de regio, die u kunnen helpen om uit de geestelijke nood te komen.

Juist in deze tijd is het goed om nog eens onder de aandacht te brengen dat er sinds enige tijd een pastoraal team gereed staat om op verzoeken om pastorale aandacht in te gaan. Deze verzoeken kunnen worden ingediend bij Cor van der Weijden, die leiding geeft aan het pastorale team.

Verder bestaat het team uit: Ine Woning, Gerrie Meijerink en Ineke  van Dijken. Miek Zevenbergen is op afroep beschikbaar.

Cor van der Weijden is bereikbaar op 06-4476 0240 of stuur een e-mail naar: pastoraat@eg-enschede.nl 

Buddy/mentor/coach voor ieder die dat wil

Gepost in Buddy/Coach.

'Laten we op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken'

In het licht van deze aansporing van de schrijver van de Hebreeënbrief willen we de mogelijkheid gaan stimuleren om elkaar te ondersteunen als buddy en/of mentor/coach.

Waarom?

Er wordt al best wel wat toerusting aangeboden voor de gemeente als geheel (zondagse diensten, leerhuis) en via groepen (wijkgroepen, ouderengroep, jongeren groepen, gebedsgroepen etc). Op individueel niveau zijn er heel wat mooie vriendschappen binnen de gemeente. Voor individuele knelpunten is er pastoraat, het zorgteam, ziekenzalving e.d. of eventueel professionele zorg. Toch blijkt persoonlijke geloofsgroei niet gemakkelijk van de grond te komen. Vriendschappen kunnen bijvoorbeeld wel helpen, maar dan is een keuze nodig om ook samen met elkaar te gaan bidden en de bijbel open te slaan. En dat gebeurt vaak niet.

Meer volwassen christenen kunnen natuurlijk zelf initiatieven nemen om een buddy te vinden, maar de meesten kunnen best wel een zetje gebruiken. Jonge christenen moeten nog groeien en kunnen veel baat hebben bij een mentor/coach.

Het onderscheid is dat een buddy meer wederzijds werkt terwijl een mentor/coach meer op een persoon gericht is, namelijk degene die gecoacht wordt.

Voor wie?

Alle gemeenteleden die individuele ondersteuning willen bij de groei van hun geloof door een buddy of mentor/coach relatie.

Hoe werkt het?

  1. Verzoek om een buddy. Als je iemand hebt die een buddy/ mentor/coach wil uit de Evangelische Gemeente Enschede dan meld je aan Jaap van Tilburg de naam, leeftijd, woonadres, mail en telefoon nummer. Graag ook specifieke wensen t.a.v. buddy/mentor melden. Ook iets van de achtergrond van deze persoon dat kan helpen bij een goede match. Contactgegevens van Jaap zijn: jj@vantilburginnovation.nl en 06-2224 6069.
  2. Zoeken buddy. Jaap benadert een potentiële buddy met de vraag of deze beschikbaar is. Jaap is bezig met opbouw van bestand van potentiële buddy's, er zijn er inmiddels 6. Aanvulling is welkom.
  3. Eerste contact. Daarna neemt de buddy/mentor/coach contact op voor een oriënterend gesprek.
  4. Afspraken met buddy. In dit gesprek concluderen ze over de eventueel te maken afspraken. Bijvoorbeeld 1x per 2 weken met aandacht voor 'Hoe is het met je?, Iets lezen uit de bijbel en gebed. Er kunnen ook specifieke onderwerpen zijn.
  5. Handreiking. We willen nog wel een soort 'handreiking' maken. 
  6. Voortgang. Eens per half jaar is er een voortgangscontact.

Organisatie

Het valt onder de discipelschap groep en Jaap van Tilburg is coördinator.

Ziekenbezoek

Gepost in Ruth.

In de gemeente bezoeken we zieken, we noemen onszelf ‘Ruth’.

Ruth, verwant aan ‘Boaz’, de  bestaande ouderengroep.

Zoals Ruth voor haar schoonmoeder Naomi zorgde en zich later aan Boaz verbond.

Ruth, die zich verantwoordelijk voelt voor de ander, degene die hulp en aandacht nodig heeft, zo willen wij ons beschikbaar stellen om structureel de zieken te bezoeken, zodat er niemand vergeten wordt.

Voor bezoek of andere vragen, neem  contact op met Eef van der Tuuk.                                                          

 06-1318 8520

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.