Verzoening op en rond 16 september

Gepost in Komende diensten.

Verzoening, een thema dat we niet altijd even makkelijk vinden. Op en rond 16 september gaan we er in de Evangelische Gemeente Enschede weer aandacht aan geven.

In de week ervoor kun je alvast nadenken over je relatie met God, jezelf en de ander, en in de week erna kun je in de gemeente hiervoor bidden. Op 19 september kan er in de wijkgroepen verder over worden doorgepraat. Zie meer informatie verderop in dit artikel.

verzoening

In het christendom is verzoening/vergeving een heel belangrijk gegeven. Het maakt je vrij van een negatieve band die je, om wat voor reden ook, met een ander hebt. God vindt verzoening super belangrijk. In de bijbel vinden we naast instellingen zoals de wekelijkse rustdag, het avondmaal, het huwelijk, de Pesach viering ook de jaarlijkse Verzoendag als altoosdurende instelling (Leviticus 16).

Tijdens Jom Kipour (de Verzoendag), dit jaar op woensdag 19 september, worden de Joden opgeroepen om een dag te vasten en over die drie aspecten na te denken. De eigen relatie met God, de relatie tot jezelf en de relatie tot de ander. Die dag schenken ze vergeving en sluiten het boek voor dat jaar. Ze komen er dus niet meer op terug.

Jeroen Goudt: God liefhebben en ....

Gepost in Komende diensten.

Jeroen Goudt, een van de oudsten van onze gemeente, liet zich voor zijn preek  inspireren door de Reveilconferentie van eind juli, met altijd weer veel aandacht voor de Joodse wortels van het christelijke geloof.

Kerntekst Marcus 12: 28-31, waarin Jezus antwoord geeft op de vraag wat het belangrijkste gebod is. Oftewel: waar gaat het in Gods openbaring nu echt om? Jezus geeft antwoord door het 'Sjema' te citeren. Dit Sjema wordt door de Joden twee maal per dag opgezegd of gelezen. Wij kennen het als het grote gebod van God liefhebben met heel je wezen. Als dit Sjema vanuit het Hebreeuws nader wordt onderzocht, blijkt dat wij het op geen stukken na kunnen volbrengen. 

Wat zegt dit over God en over de betekenis van Jezus?

De volgende liederen werden in de dienst gezongen:

Opw. 618 Jezus, hoop van de volken

Bert Middelwijk: vakantie...alleen of ?

Gepost in Komende diensten.


op bergen en in dalen

Bert Middelwijk sprak zondag over het thema: ´Vakantie... alleen of...?´Waar dat naar toe gaat zal hij zondag zelf uitleggen...

In de liederen zongen we vol enthousiasme over wie God is, en wat Hij voor ons betekent.

785  Heer u bent ons Fundament

Richard Vos: de oorlogen van de Heer

Gepost in Komende diensten.

Richard Vos spreekt regelmatig in onze gemeente. Lees hier wie hij is en wat hij doet naast het houden van spreekbeurten. Zijn thema voor aankomende zondag is:  'De oorlogen van de Heer.' Een uitdagende visie op klein en groot kwaad in de wereld en de oorlog die God heeft met, door en voor mensen.

Henrike bereidt de zangdienst voor en heeft de volgende liederen uitgekozen:

Openingslied: Opw. 586 Heel de schepping geeft U eer

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo