Op zoek naar brood

Gepost in Komende diensten.

Jan Stoorvogel, voorganger van de Vrije Baptistengemeente in Emmen en één van de leiders van de mannenbeweging de 4e Musketier sprak over: Op zoek naar brood, naar aanleiding van het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Ruth.

Afbeeldingsresultaat voor naomi naar moab

In zijn preek gaf hij ook een visie op wat gemeentevorming kan inhouden.

In de dienst werden de volgende liederen gezongen:

Jezus leeft!

Gepost in Komende diensten.

De verrassing van de opstanding!
Afbeeldingsresultaat voor open graf pasen
Paaszondag sp rakJeroen Goudt vanuit Marcus 10:32-34 (de aankondiging van Jezus van zijn sterven en opstanding) en Lucas 24:1-12 (het niet geloven van het getuigenis van de vrouwen over de opstanding) zal hij stilstaan bij de verrassing van de opstanding. 

Vragen die aan de orde komen zijn:
- wat maakte het toen en nu moeilijk om in de opstanding van  
  Jezus te geloven?
-hoe geloofwaardig zijn de evangelieverhalen?
-is een daadwerkelijke opstanding wel van belang?

In deze feestelijke dienst zingen ook kinderen mee met de band.

Ongelofelijk offer

Gepost in Komende diensten.

Zondag begint de stille week, op weg naar Pasen. In het avondmaal staan we stil bij de betekenis van Jezus´ dood, en beseffen we opnieuw hoe bijzonder het is dat we vrij zijn en eeuwig mogen leven.

Paul van Norden
zal spreken over Jesaja 53 en Handelingen 8:26-35. Zijn preek zal ook een voorbereiding zijn op Goede Vrijdag en Pasen.  Afbeeldingsresultaat voor kruis jezus

Paul probeert aan de hand van Jesaja 53 in de huid van Christus te kruipen, met het verlangen dat Hij zo steeds meer zichtbaarder wordt in ons.

In de dienst worden de volgende liederen gezongen:

Startlied:
Opw. 808 Ik leef in U

Exclusieve liefde

Gepost in Komende diensten.

Zondag sprak Oscar Lohuis over zijn boek: 'Exclusieve liefde'. Het boek is vooral gericht op jongeren en op hen die met jongeren omgaan (opvoeders, begeleiders, jongerenwerkers enz).

exclusieve liefde

 Voor zijn boek gebruikte Oscar Lohuis ongeveer alle bijbelteksten die hier iets over zeggen. Uitgangspunt: 'Geen seks voor het huwelijk' is een tijdloze regel, waarmee God ons wil helpen. Het gaat over trouw: er openlijk voor uitkomen dat je als man en vrouw voor elkaar gaat. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan zelfbeheersing en karaktervastheid.

Kortom: een actueel, bijbels en praktisch thema, voor jong en oud. 

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.