Zondag sprak Tonny Lievers

Gepost in Komende diensten.

‘Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht’

Dit vers uit 2 Korintiers 12 wil Tonny zondag gaan verbinden met de komst van God als een hulpeloos kind in de wereld, waardoor Hij de wereldgeschiedenis heeft veranderd.

kind in kribbe
De band heeft de volgende liederen uitgekozen:

StartliedOpw. 764 Zegekroon

Kinderkerstfeest zondag 23 december

Gepost in Komende diensten.

Op zondag 23 december vieren we met de Kidsbreak kerst.

We vertrekken op de gebruikelijke manier uit de dienst en vieren dan met alle groepen samen het kerstfeest in de school.

Het thema dit jaar is: Op zoek naar de Koning! 

Afbeeldingsresultaat voor kerst ster wijzen

We luisteren naar een spannend kerstverhaal, zingen, zoeken........en nog veel meer. Natuurlijk is er voor alle kinderen weer een leuk cadeautje. We hopen dat alle kidsbreak kinderen er bij zijn. En ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom!

Doopdienst 2 december

Gepost in Komende diensten.

Van harte welkom om het doopfeest mee te vieren, of zelf de 'sprong in het diepe' te wagen en een nieuw leven met God te beginnen.

dopen 2015

Pieter Cnossen zal ons laten nadenken over de volgende zeer belangrijke vragen:

 'Wat is het belang van de opstanding van Jezus? Is het niet een beetje vreemd om daar in te geloven? En wat heeft de doop er mee te maken?' 1 Korinthiers 15 zal hij gebruiken om de antwoorden te vinden. Kom je mee zoeken?

Aan tafel met Jezus

Gepost in Komende diensten.

Bernd Jan Gosseling zal het zondag 24 november in zijn preek hebben over 3 bijbelgedeeltes, waarin God ons uitnodigt om maaltijd met Hem te hebben. In Psalm 23 zet God een tafel voor ons klaar tegenover onze vijanden. In Johannes 21:12 worden de discipelen uitgenodigd om bij het kampvuur te komen. In Exodus 24:1-18 heeft Mozes samen met 70 oudsten een maaltijd met God. Lees deze bijbelteksten alvast, als je tijd hebt.
aantafel
Vandaag de dag, nodigt God ons nog steeds uit om maaltijd met Hem te hebben, om tijd met Jezus door te brengen. In de dienst zullen we het hier over hebben en zullen we ook een tijd nemen van gebed. Van harte welkom!"

In de dienst zingen we de volgende liederen:  

Startlied:

OPW 771 Eén doel

Zangdienst:

OPW 785 Fundament

OPW 720 God maakt vrij

OPW 625 Wat een liefde

OPW 817 Wij hebben U lief

OPW 510 Dit is mijn verlangen

Slotlied:

OPW 808 Ik leef in U

Your wake up call

Gepost in Komende diensten.

Zondag staat de dienst in het teken van zendeling Bep Langhoutt. Het filmpje dat ze zal laten zien heeft de titel Your Wake Up Call.

wake upKees Langeveld heeft zich laten inspireren door dit filmpje. Hij zal spreken vanuit Matheus 26:36-45. Jezus vraagt zijn discipelen daar: 'Konden jullie niet eens één uur met Mij waken?'  Hoe kunnen wij in ons leven wakker blijven en gefocust zijn op de dingen waar het echt om gaat? 

Bep heeft twee Kameroense liederen uitgekozen, die de band zal begeleiden. Leuk!

Daarnaast worden de volgende liederen gezongen:

Openingslied: Opw. 612 En ik kom tot U 

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo