Richard Vos over effectief bidden

Gepost in Komende diensten.

A.s. zondag spreekt Richard Vos over: Effectief bidden.  

Afbeeldingsresultaat voor gebed om regen elia

Tekst bij de foto: Elia bad en God antwoordde meteen: een groots effect. 

In de preek van Richard zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: naar Gods wil bidden, luisterend bidden en vergeving vragen. Deze punten worden benaderd vanuit 1 Johannes 5:13-16.

In de dienst worden de volgende liederen gezongen:

Startlied:

Opw. 807 God van licht

Tonny Lievers: Elia een mens zoals wij

Gepost in Komende diensten.

Afgelopen zondag heeft Jan Stoorvogel o.a. benadrukt, vanuit het gebed van Elia, dat een belofte van God niet een reden is om niet te bidden. God wil samen met mensen zijn plan(nen) volvoeren. Dat vraagt volharding en verwachting.

Tonny Lievers sprak zondag ook over het gebed van Elia preken. De rechtvaardigheid van Elia en de belofte van God leveren niet een rimpelloos leven op. Nee, er is strijd en ontbering en toch blijven geloven, enz.

Zelfs Elia raakt depressief en verslagen...

Afbeeldingsresultaat voor gebed van elia om regen

God geeft hem brood, en nieuwe moed. In het avondmaal dat gevierd zal worden, mag je ook weer gevoed worden. 

Startzondag - Gebed - Wijkgroepen

Gepost in Komende diensten.

Op deze startzondag zitten de wijkgroepen bij elkaar, en wordt verteld wat de waarde is van de wijkgroep.Afbeeldingsresultaat voor mozes gebed

Daarnaast is er de start van het thema: 'Gebed'. In de preken en ook op de wijkgroepen zullen we (opnieuw) geïnspireerd worden om God te zoeken.

Jan Stoorvogel zal de aftrap geven. De titel van zijn preek is: 'Het volhardende gebed.' 'Elke christen zal het ermee eens zijn dat bidden enorm belangrijk is. Toch vinden we het vaak moeilijk om het gebed een prominente plek te geven in ons leven en in de gemeente. Aankomende zondag willen we samen Gods woord induiken. Om samen opnieuw te ontdekken hoeveel kracht er in het gebed zit.'

Backstage - Wim Grandia

Gepost in Komende diensten.

Wim Grandia zal zondag 25 augustus spreken in de gemeente.  

Het thema waar ik over sprak, was: ‘BACKSTAGE’. 

'In Openbaring 12 krijgt Johannes op Patmos een visioen over een vrouw, een kind en een draak. Een heel bijzonder visioen waarin God ons een blik gunt van wat er backstage (in de hemelse gewesten) van het grote wereldtoneel gaande is. Dit visioen verklaart veel over wat er gebeurt in deze wereld, over de geschiedenis van Israël, de komst van de Here Jezus en de tijd waarin wij nu leven.' 

We kijken uit naar wat Wim hierover zal onderwijzen. Het eerste lied dat we zingen zegt duidelijk wat we geloven, zelfs als we het niet (altijd) zien.

Startlied:

Opw. 777 U bent de koning op de troon

Rob: zegen, aanbidding, overwinning.

Gepost in Komende diensten.

Rob Geerts, ons allen zeer bekend omdat hij al jaren lid is van de Evangelische Gemeente Enschede, én zeer actief (ook letterlijk) in zeer uiteenlopende taken, zoals Alpha, kinderwerk en wijkgroep, zal komende zondag spreken. Afbeeldingsresultaat voor rob geerts

Zijn preek is gebaseerd op Opwekking 454: 

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.  

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.