Your wake up call

Gepost in Komende diensten.

Zondag staat de dienst in het teken van zendeling Bep Langhoutt. Het filmpje dat ze zal laten zien heeft de titel Your Wake Up Call.

wake upKees Langeveld heeft zich laten inspireren door dit filmpje. Hij zal spreken vanuit Matheus 26:36-45. Jezus vraagt zijn discipelen daar: 'Konden jullie niet eens één uur met Mij waken?'  Hoe kunnen wij in ons leven wakker blijven en gefocust zijn op de dingen waar het echt om gaat? 

Bep heeft twee Kameroense liederen uitgekozen, die de band zal begeleiden. Leuk!

Daarnaast worden de volgende liederen gezongen:

Openingslied: Opw. 612 En ik kom tot U 

Far&Near Special

Gepost in Komende diensten.

Komende zondag staat de dienst in het teken van onze zendelingen. Elk thuisfront, en waar mogelijk ook de zendeling zelf, zal kort hun missie presenteren. Gevarieerd, interactief en creatief! 

missionLaat je inspireren om Gods liefde uit te dragen aan de mensen om je heen, ook op je werk en in je straat. 

De band heeft liederen uitgekozen die te maken hebben met het verkondigen van de goede boodschap.

Zondag sprak Elkin Coppoolse

Gepost in Komende diensten.

Jezelf een spiegel voorhoudenVanuit het thema 'relaties' wil Elkin het gaan hebben over de roep vanuit God om tevoorschijn te komen.

Basis hiervoor is het grootste gebod dat God ons gegeven heeft.

Heb je naaste lief als jezelf en God boven alles. Hoe doen we dat?

 

We mogen elkaar uitnodigen om tevoorschijn te komen en onszelf te laten zien zoals we zijn. Daarmee eren we God op de manier zoals Hij ons, mij en jou, heeft bedoeld.

De band heeft de volgende liederen voorbereid om God te eren en te ontmoeten:

Openingslied: Opw. 618 Jezus Hoop van de volken

Zondag sprak Cees Vork

Gepost in Komende diensten.

Zondag 14 oktober sprak Cees Vork in de dienst Cees is bekend door zijn gebedswerk in Nederland voor politici. Dat werk doet hij vanuit zijn stichting: Op de Bres.

Ons halfjaar thema is: relaties. Cees Vork zal dit thema verbinden met het onderwerp van zijn preek, namelijk: volharding.

Hij schrijft: 'Volharding is een eigenschap die we, als gelovigen, mogen en moeten ontwikkelen. Volharding in relaties is van groot belang'

[denk aan huwelijk, gemeente e.d] 

In de dienst wordt ook het avondmaal gevierd. 

Met de volgende liederen mogen we God aanbidden:

Startlied: Opw. 573 Wij zijn hier bij elkaar

Doopdienst 30 september

Gepost in Komende diensten.

Zondag 30 september werd Jessie van Aarle (22) gedoopt! ‘Ik studeer Technische Informatica aan de Universiteit Twente. Ik kom nu zo’n 2 jaar in de Evangelische Gemeente Enschede en je zou me misschien kunnen herkennen van zondag 16 september. Toen heb ik namelijk voor het eerst meegezongen met het muziekteam! Benieuwd waarom ik me laat dopen? Kom dan vooral naar de dienst!' 

‘Zie niet om naar wat ik heb gedaan’, een regel uit haar dooplied. Wat heerlijk God niet omziet.

johannes de doperJeroen Goudt zal spreken over de oproep van Johannes de doper, die ook vooruitkijkt omdat God niet omziet: Begin een nieuw leven en laat je dopen! Dan zal God je zonden vergeven. ( Lucas 3:3, BGT). 

In de zangdienst mogen we dankbaarheid en blijdschap uitzingen in de volgende liederen.

Openingslied: Opw. 733 Tien duizend redenen 

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo