Jan Stoorvogel: De Heer is mijn banier

Gepost in Komende diensten.

Komende zondag zal Jan Stoorvogel met ons kijken naar God die overwinnaar is over onze vijanden, over onze zonden en over deze wereld.De Heer is mijn banier

God heeft vele namen in de Bijbel: de Eeuwige, de Allerhoogste, de God die er altijd zal zijn. Deze zondag willen we stilstaan bij de naam: 'Jahweh Nissi', wat letterlijk betekent: 'De Heer is mijn banier.' Die andere namen lijken veel beter bij God te passen dan deze naam. Toch heeft deze naam ons iets te leren over wie God is. 

In het avondmaal gedenken en vieren we de overwinning van Jezus op de zonde, ziekte en de dood.

Richard Vos: kan het ook anders?

Gepost in Komende diensten.

Zondag 1 maart heeft Richard VoImage result for kleed u in de liefdes gesproken. Over zijn preek, met als titel ‘Kan het ook anders?’, zegt hij het volgende:

‘In Colossenzen 3 laat Paulus aan een gemeente die verscheurd wordt door twisten over levensheiliging en spiritualiteit een andere weg zien. Een hoge weg – bedenk de dingen die boven zijn -  is immers zijn norm'.

De goddelijke vernieuwing van je karakter staat centraal. De ene beeldspraak tuimelt over de andere in dit hoofdstuk.

Samen gaan we in de bijbel 'kijken’ en een nieuwe kledingstijl introduceren in de gemeente.

Benieuwd? Lees alvast Colossenzen 3 ter voorbereiding. Tot zondag, goed gekleed in de dienst.’

Zondag sprak Paul van Norden

Gepost in Komende diensten.

De preek van Paul van NordenAfbeeldingsresultaat voor balans heeft de titel meegekregen: 'Hoe houd je het vol – Leven in de Kracht van God – Nieuwe kansen voor morgen'. Het gaat onder andere over tempo, balans en kracht in ons leven.

Het tekstgedeelte is Col. 1:24 - 2:3

Met de volgende liederen zal de band ons voorgaan in de aanbidding: 

Startlied: Opw. 732 Wat een wonder dat ik meewerken mag

 

Zangdienst: 

Opw. 826 God keek genadig naar mij om

Opw. 475 Majesteit, Koning in eeuwigheid

Opw.439 Machtig is de naam van de Heer

Opw. 474 Niemand is als U

Opw. 543 U maakte mij tot een ander mens

Opw. 461 Mijn Jezus, mijn redder

 

Slotlied:

Opw. 768 Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer

Esther: Uw vreugde is mijn kracht

Gepost in Komende diensten.

In de doopdienst van zondag 16 februari, waarin Wouter gedoopt werd,  sprak Esther Stoorvolgel over de vreugde van God aan de hand van Nehemia 8: 10, waar onder andere deze in te vinden is:

'Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht.'

Esther schrijft: 'God is een God van vreugde, maar zo gemakkelijk laten wij ons die vreugde roven. En wat is dat dan: de vreugde van/ in de Heer?'

Van harte welkom om Gods vreugde te ontdekken en ervaren, in welke situatie je je ook bevindt.

In deze vreugdevolle dienst worden de volgende liederen gezongen:

Waymaker

Gepost in Komende diensten.

Image result for weg door de woestijn banenZie, ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt? Ik baan een weg door de woestijn, maak rivieren in de wildernis.

(Jesaja 43: 19)

God is een waymaker, degene die een weg wil bereiden voor ons. Maar zijn we ons daar bewust van? Welke plek heeft Hij in ons leven?

Zondagochtend nam Athalja Barneveld ons mee in het ontdekken dat God een weg wil maken in ons leven, onze gemeente en de wereld om ons heen.

 

 

Athalja Barneveld

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.