Zondag sprak Paul van Norden

Gepost in Komende diensten.

Paul, een goede bekende van de EGE en regelmatig in ons midden, zal het gaan hebben over 'mensenvrees' n.a.v. Spreuken 29:25. 'Vrees voor mensen spant een strik, maar wie de Here vertrouwt, is onaantastbaar.'strik

Wat is mensenvrees en hoe belemmert het ons? Wat zijn de
strikken waar Spreuken 29:25 het over heeft? Wat staat er tegenover? Vrijmoedigheid. En tenslotte: hoe overwin je angst voor mensen? Wat betekent ‘de Here vertrouwen’ en ‘onaantastbaar zijn’? Wat wil God doen in onze levens?

Paul belooft een praktische preek met veel voorbeelden en adviezen.

Myrthe leidt de zangdienst, en de volgende liederen worden gezongen:

Zondag sprak Jeroen Goudt

Gepost in Komende diensten.

Zondag sprak Jeroen Goudt over Maria, de moeder van Jezus: het bijbelse getuigenis en ook de verering van Maria in de RK kerk en de oosters-orthodoxe kerken. Uitgangstekst is de reactie van Maria op de bekendmaking door de engel Gabriël dat zij zwanger zal worden van de 'Zoon van de Allerhoogste'.

Maria Die reactie is: 'De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt'. Daarmee begint een leven van strijd.

Frida zal de zangdienst leiden en heeft de volgende liederen uitgekozen:

Openinglied: 733 Tienduizend redenen

Zondag sprak Gerard Schut

Gepost in Komende diensten.

SimonDelilah

In het kader van het jaarthema 'God spreekt tot ons door verhalen' zal  Gerard Schut met ons kijken naar de geschiedenis van Simson en Delilah.

De presentatie die Ine Woning in deze dienst zal  houden over het werk van Saron gaat niet door. Wellicht een andere keer.

De zangdienst is geinspireerd door de naam van God, of eigenlijk de namen van God. Want God heeft veel namen, omdat Hij niet te vatten is in één naam.

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.