Zondag sprak Cees Vork

Gepost in Komende diensten.

Zondag 14 oktober sprak Cees Vork in de dienst Cees is bekend door zijn gebedswerk in Nederland voor politici. Dat werk doet hij vanuit zijn stichting: Op de Bres.

Ons halfjaar thema is: relaties. Cees Vork zal dit thema verbinden met het onderwerp van zijn preek, namelijk: volharding.

Hij schrijft: 'Volharding is een eigenschap die we, als gelovigen, mogen en moeten ontwikkelen. Volharding in relaties is van groot belang'

[denk aan huwelijk, gemeente e.d] 

In de dienst wordt ook het avondmaal gevierd. 

Met de volgende liederen mogen we God aanbidden:

Startlied: Opw. 573 Wij zijn hier bij elkaar

Opw. 579 Dank U

Opw. 702 De God, die eeuwig leeft

Opw. 798 Houd vol

Opw. 756 Schuilplaats 

Opw. 778 Hoe lang, o Heer

Opw. 785 Ik bouw op Jezus anders niet

Slotlied: Opw. 809 Dit is Jezus

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo