Verzoening op en rond 16 september

Gepost in Komende diensten.

Verzoening, een thema dat we niet altijd even makkelijk vinden. Op en rond 16 september gaan we er in de Evangelische Gemeente Enschede weer aandacht aan geven.

In de week ervoor kun je alvast nadenken over je relatie met God, jezelf en de ander, en in de week erna kun je in de gemeente hiervoor bidden. Op 19 september kan er in de wijkgroepen verder over worden doorgepraat. Zie meer informatie verderop in dit artikel.

verzoening

In het christendom is verzoening/vergeving een heel belangrijk gegeven. Het maakt je vrij van een negatieve band die je, om wat voor reden ook, met een ander hebt. God vindt verzoening super belangrijk. In de bijbel vinden we naast instellingen zoals de wekelijkse rustdag, het avondmaal, het huwelijk, de Pesach viering ook de jaarlijkse Verzoendag als altoosdurende instelling (Leviticus 16).

Tijdens Jom Kipour (de Verzoendag), dit jaar op woensdag 19 september, worden de Joden opgeroepen om een dag te vasten en over die drie aspecten na te denken. De eigen relatie met God, de relatie tot jezelf en de relatie tot de ander. Die dag schenken ze vergeving en sluiten het boek voor dat jaar. Ze komen er dus niet meer op terug.

De preciese richtlijnen voor het houden van de verzoendag met het brengen van offers zijn niet op ons van toepassing, maar wel Gods focus op verzoening.

Op de allereerste plaats is er voor ons de verzoening met God door het bloed van Jezus. Maar ook de verzoening met elkaar is essentieel, Jezus zegt zelfs dat je eerst verzoening moet zoeken met je broeder voordat je je gave bij God brengt (Mattheus 5:24). En om je naaste te kunnen liefhebben als jezelf heb je wel liefde voor jezelf nodig!

We willen in de gemeente op verschillende manieren aandacht besteden aan verzoening.

  • Centraal staat de kerkdienst van 16 september. En we gaan dan kijken hoe we verzoening kunnen combineren met de items van de ‘sleutel’, die in de gemeente hangt (zie ook onderaan dit bericht) en hoe ons dat kan helpen in het thema ‘relaties’, dat het onderwerp wordt voor de preken in de gemeente in het komende jaar.
  • In de week voorafgaand aan de dienst willen we ieder vragen voor jezelf eens na te denken over je relatie met God, jezelf en de ander. Misschien kan een 4-daags leesrooster over vergeving je daarbij helpen, zie https://www.bible.com/nl/reading-plans/75-forgiveness
  • In de week er na zullen de onderwerpen van het ochtendgebed in de kerk (08.30 – 09.30 uur) hier ook over gaan. Zie onderstaande handreiking. Indien je niet kunt komen op het ochtendgebed kun je het ook voor jezelf gebruiken.
  • Op 19 september staan de wijkgroepen gepland. Het zou mooi zijn om ook op de wijkgroep het thema verzoening aan de orde te stellen.

Met deze uitnodiging hopen we je enthousiast te hebben gemaakt om hier mee bezig te willen gaan.

Handreiking om in de week van 17-21 september na te denken en te bidden over het thema verzoening en vergeving.

We gaan aan de hand van een aantal voorbeelden deze week kijken naar het onderwerp vergeven en hoe het kan werken in mensen levens.

Maandag 17 september

# Ex. 32: 15-20 en 34: 8-9

Beide keren is Mozes zich bewust van de zonden van het volk. De ene keer ontsteekt hij in woede, de andere keer vereenzelvigd hij zich met het volk. Voor mij is het wel herkenbaar, de ene keer ben ik heel boos op iemand en vind er van alles van, de andere keer kan ik erkennen dat ik ook maar een mens ben en me kan voorstellen hoe de ander tot iets is gekomen, kan me ermee vereenzelvigen.

Herken je dit en hoe ga jij ermee om?

Dinsdag 18 september

# Gen. 45: 3-8

Het leven van Jozef in Egypte wordt beschreven in Genesis 39-46. Jozef dient de Heer trouw bij Potifar en wordt gezegend, totdat de vrouw van Potifar roet in het eten gooit : gevangenis Jozef dient de Heer trouw in de gevangenis en wordt gezegend, totdat de schenker en en bakker komen: hoop en vergeten worden. Jozef dient de Heer trouw en komt uiteindelijk als Farao’s eerste man aan de macht. Wat een bijzondere woorden spreek Jozef tot zijn angstige broers na alles wat hij heeft meegemaakt. Hij vertrouwd op God en kent geen bitterheid.

Wat als Jozef een andere opstelling had gehad, door teleurstelling, wrok, afwijzing, wanhoop, heimwee of wat dan ook.

Welk voorbeeld kun je aan hem nemen?

Woensdag 19 september

# Joh. 21: 15-19

Jezus spreekt met Petrus, de eerste keer dat ze elkaar weer ontmoeten na de verloochening van Petrus. Hoe zal Petrus zich de afgelopen tijd gevoeld hebben na die daad. Hoeveel schuld gevoel zal hij met zich meegedragen hebben? Wat zou dat met hem gedaan hebben in zijn leven. Welke verhalen zullen er in zijn hoofd hebben gespeeld? Herkenbaar voor ons? Wij weten dan God ons ook vergeeft als erkennen dat wij fout zijn geweest en dan mogen wij weer verder gaan, zonder deze last.

Waarin herken jij de eventuele gedachten van Petrus?

Donderdag 20 september

# Hand. 7: 58-60

Stefanus een mooi en betrouwbaar mens en een groot getuige van God.

Vals beschuldigd, tot aan het eind duidelijk waar hij voor staat, zie de geschiedenis het hoofdstuk hiervoor, wordt gestenigd en vraagt vergeving voor deze mensen.

Maakt dit voorbeeld iets bij jou los? Kun je er iets mee voor jezelf?

Vrijdag 21 september

# Ex. 32: 6-7 Deutr. 5:9 en 7:7-9

Daarna ging de Heer voor Mozes langs: De Heer riep: Ik ben de Heer!

Ik ben een goede God. Ik zorg voor de mensen. Ik ben geduldig, trouw en vol liefde.

Mijn liefde voor mensen duurt 1000 generaties. Ik vergeef mensen alles wat ze verkeerd doen, ook. Als ze grote fouten maken. Maar ik straf mensen als ze mij ontrouw zijn. En ik straf ook hun kinderen, tot in de 4e generatie.

Gods voorbeeld van vergeving is ook hierin zo zichtbaar, 4 generaties of 1000 wat een verschil. Oneindig is dus Gods vergeving als we onze fouten erkennen en Hem willen dienen.

Wat kun je van God leren hierover in je eigen leven als het gaat om vergevingsgezindheid voor een ander?

Hoe denk je hierin een begin te maken in je leven?

We wensen jullie een gezegende  gebedstijd.

Met vriendelijke groet,

Henriët Gosseling en Jaap van Tilburg

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo

Gastennieuws ontvangen?

Ontvang 1x per maand nieuws over onze activiteiten.