Dienst op 15 maart gaat niet door!

Gepost in Komende diensten.

Geliefde zusters en broeders

De overheid heeft gisteren bekend gemaakt dat bijeenkomsten met meer dan 100 mensen in de maand maart niet meer mogen plaatsvinden. Dit in verband met de aard en de verspreiding van het corona virus.

De oudsten hebben gisteren overleg gevoerd over wat dit zou moeten betekenen voor onze dienst op zondag 15 maart. Verschillende mogelijkheden zijn overwogen zoals een kleinschaliger dienst of diensten, alleen via de streaming een dienst of een preek aan de leden aanbieden, bijeen gaan komen in wijkgroepen.

Uiteindelijk is besloten de dienst geheel niet door te laten gaan en bij deze roepen wij een ieder die gezond is op, om in plaats van een dienst een bijeenkomst met de wijkgroep bij te wonen.

YouTube kerkdienst Emmen

Gepost in Komende diensten.

Ook zondag a.s. zal er geen dienst in onze kerk zijn. Wij raden en bieden hiervoor in de plaats het volgende aan:

de via YouTube uitgezonden verkorte dienst in de kerk van Emmen van afgelopen zondag, waar Jan Stoorvogel een overdenking hield en waar hun band enkele liederen zong. 

De verkorte dienst van Emmen is te beluisteren via onze website.

Wij beraden ons nog of wij ook zelf op de volgende zondagen soortgelijke, via YouTube te bereiken bijeenkomsten, willen houden.

Jan Stoorvogel: De Heer is mijn banier

Gepost in Komende diensten.

Komende zondag zal Jan Stoorvogel met ons kijken naar God die overwinnaar is over onze vijanden, over onze zonden en over deze wereld.De Heer is mijn banier

God heeft vele namen in de Bijbel: de Eeuwige, de Allerhoogste, de God die er altijd zal zijn. Deze zondag willen we stilstaan bij de naam: 'Jahweh Nissi', wat letterlijk betekent: 'De Heer is mijn banier.' Die andere namen lijken veel beter bij God te passen dan deze naam. Toch heeft deze naam ons iets te leren over wie God is. 

In het avondmaal gedenken en vieren we de overwinning van Jezus op de zonde, ziekte en de dood.

Richard Vos: kan het ook anders?

Gepost in Komende diensten.

Zondag 1 maart heeft Richard VoImage result for kleed u in de liefdes gesproken. Over zijn preek, met als titel ‘Kan het ook anders?’, zegt hij het volgende:

‘In Colossenzen 3 laat Paulus aan een gemeente die verscheurd wordt door twisten over levensheiliging en spiritualiteit een andere weg zien. Een hoge weg – bedenk de dingen die boven zijn -  is immers zijn norm'.

De goddelijke vernieuwing van je karakter staat centraal. De ene beeldspraak tuimelt over de andere in dit hoofdstuk.

Samen gaan we in de bijbel 'kijken’ en een nieuwe kledingstijl introduceren in de gemeente.

Benieuwd? Lees alvast Colossenzen 3 ter voorbereiding. Tot zondag, goed gekleed in de dienst.’

Zondag sprak Paul van Norden

Gepost in Komende diensten.

De preek van Paul van NordenAfbeeldingsresultaat voor balans heeft de titel meegekregen: 'Hoe houd je het vol – Leven in de Kracht van God – Nieuwe kansen voor morgen'. Het gaat onder andere over tempo, balans en kracht in ons leven.

Het tekstgedeelte is Col. 1:24 - 2:3

Met de volgende liederen zal de band ons voorgaan in de aanbidding: 

Startlied: Opw. 732 Wat een wonder dat ik meewerken mag

 

Zangdienst: 

Opw. 826 God keek genadig naar mij om

Opw. 475 Majesteit, Koning in eeuwigheid

Opw.439 Machtig is de naam van de Heer

Opw. 474 Niemand is als U

Opw. 543 U maakte mij tot een ander mens

Opw. 461 Mijn Jezus, mijn redder

 

Slotlied:

Opw. 768 Zing, zing, zing een nieuw lied voor de Heer

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo