Richard Vos spreekt over het Onze Vader

Gepost in Komende diensten.

'De diepte in met het gebed dat Jezus ons leerde….'

Richard Vos: Ooit schreef iemand: 'Ieder woord van Jezus is als een bron waaruit water blijft stromen elke keer als je ernaar kijkt'. Dat geldt zeker voor de eerste regels van het gebed dat Jezus ons leerde kennen. 'Onze Vader, die in de hemel is. Laat uw naam geheiligd worden, laat uw Koninkrijk komen, laat uw wil worden gedaan op aarde, zoals in de Hemel'.

Drie zinnetjes maar, met een rijkdom en reikwijdte die ons de diepte van Gods Vaderhart laat zien, voor zowel Israël als ons.

Zondag zal Richard Vos ons helpen die rijkdom (voor het eerst of opnieuw) te ontdekken.

De zangdienst heeft als focus 'Jezus alleen' en dat komt tot uiting in de volgende liederen:

Startlied:

796 - De Leeuw en het Lam

Marianne Grandia: levensheiliging

Gepost in Komende diensten.

Afbeeldingsresultaat voor marianne grandia

Marianne Grandia zal zondag weer in ons midden zijn. Haar preek zal gaan over levensheiliging en heeft de volgende titel gekregen: ‘Geheiligd hart, geheiligd leven’

In het avondmaal mogen we door brood en wijn deel hebben aan dat nieuwe, geheiligde leven dat Jezus wil geven.

Frida heeft de volgende liederen uitgekozen:

Openings lied:

619 Sta op en prijs Hem

 

Tijdens de avondmaal:

545 Op dat moment

615 Waardig is het lam

725 Geweldige God

692 U bent mijn schild

815 Vul dit huis met Uw glorie 

 

Slotlied:

554 Mijn verlosser leeft

 

Geloof in je opvoeding

Gepost in Komende diensten.

Zondag 20 januari zal de preek worden verzorgd door drie personen. Thema is 'Geloven in je opvoeding' . Pieter Cnossen spreekt over God als Vader, God wil iets geven. Myrthe Kruijthof spreekt over jij als kind, wil je Gods cadeau uitpakken? Ellen Langeveld spreekt over jij als opvoeder, wat geef jij door?

Deze preek is niet alleen inspirerend voor ouders. We krijgen immers allemaal een cadeau om uit te pakken en door te geven, aan de mensen om ons heen.

Deze preek is wel een inleiding voor twee avonden over geloof in je opvoeding, speciaal voor ouders. Hierbij daarvoor ook de flyer, met de uitnodiging.

Geloof in je opvoeding

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo