Zondag startdienst Sonrise

Gepost in Komende diensten.

sonrise acaciaplantsoenDe sporters zijn er bijna klaar voor, het kerkteam ook: de Sonrise week op het Acacia plantsoen gaat volgende week van start! Sport en spel met kinderen en ouders, wat een mooi middel om Jezus' liefde bekend te maken.

De sporters zitten al volop in de voorbereiding. In de dienst zullen zij zich voorstellen en vertellen wat zij gaan doen. Als gemeente staan we om hen heen, bidden we voor hen en kunnen we ook praktisch ondersteunen, door aanwezig te zijn en waar nodig te helpen.  

In de dienst zingen we de volgende liederen, geinspireerd door Gods genade die we mogen doorgeven aan de mensen om ons heen:

Zondag 2 sprekers

Gepost in Komende diensten.

Huh twee sprekers? Twee sprekers ja. We gaan een nieuw concept uitproberen genaamd 'twee-generatie preek'.

Dit houdt in dat Gerard Schut en Welmer Goudt allebei over hetzelfde onderwerp zullen spreken, met het idee dat zij het onderwerp van twee kanten belichten. Omdat zij van verschillende leeftijden zijn zullen zij wellicht ook verschillende leeftijdsgroepen aanspreken. Hierbij zullen zij proberen om ook met elkaar en met de gemeente in gesprek te komen. 

Het onderwerp van de preek is: Geestelijke strijd.

Dus nu kan met recht gezegd worden: geschikt voor jong en oud :)

De volgende liederen zullen in de dienst worden gezongen:

Zondag 26 februari spreekt Paul van Norden

Gepost in Komende diensten.

De kruisdood en opstanding van Jezus.

Wat is dkruis hoope betekenis daarvan, en wat zijn de gevolgen?

Voor elk mens.

Voor de wereld.

Paul van Norden zal zondag hierover met ons nadenken aan de hand van Rom 3:23, 6:23 en Ef 2:6,7. Zoek deze teksten thuis alvast maar op.

Paul van Norden is een oude bekende van de EGE en spreekt regelmatig in onze diensten. Lees hier meer over hem, mocht u hem toch nog niet kennen.

In de dienst worden de volgende liederen gezongen:

Zondag zingen we...

Gepost in Komende diensten.

Aanstaande zondag zingen we de volgende liederen zingen:

Startlied 618 Jezus, hoop van de volken 

en...

?   God keert alles om

706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij

?   Aan de voet van het kruis 

639 Ik heb U lief

597 Uw liefde is zo prachtig 

749 Hoe kan ik anders...

Slotlied

680 Mijn Redder

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Evangelische Gemeente Enschede
Heidestraat 9
7513 ZM Enschede
info@eg-enschede.nl

EA-logo