Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning.

Gepost in Komende diensten.

Rob Geerts, ons allen zeer bekend omdat hij al jaren lid is van de Evangelische Gemeente Enschede, én zeer actief (ook letterlijk) in zeer uiteenlopende taken, zoals Alpha, kinderwerk en wijkgroep, zal komende zondag spreken. Afbeeldingsresultaat voor rob geerts

Zijn preek is gebaseerd op Opwekking 454: 

Zegen, aanbidding. Kracht, overwinning.
Ere zij de eeuwige God.
Laat elke natie, elke creatie
buigen voor de eeuwige God.  

'Een (on)mogelijke opdracht'

Gepost in Komende diensten.

A.s. zondag 11 augustus sprak Marianne Grandia bij ons. Gerelateerde afbeelding

Momenteel staat bij haar bijna alles in het het teken van het halen van de deadline voor het inleveren van haar nieuwe roman. Maar toch maakt zij tijd om a.s. zondag bij ons te spreken over: 'Een (on)mogelijke opdracht', vanuit Markus 6: 30-44.

Zondag 4 aug. sprak Bert Middelwijk

Gepost in Komende diensten.

 

Bert Middelwijjk

De zangdienst is geïnspireerd door de volgende bijbelverzen: ‘Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk.Want: Als uw mond belijdt dat Jezus de Redder is en uw hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt zult u worden gered!’ (Romeinen 12:12; 10:9)

Startlied Opw.  785 Fundament

Hoe wordt Jezus zichtbaar ?

Gepost in Komende diensten.

Thema: Hoe wordt de bevrijding door Jezus zichtbaar in jouw leven?!

Zondag 28 juli sprak Gerard de Boer. Gerard: 'Het is bijzonder om zoiets te mogen doen. En ik zou het met u willen hebben over Vrede & Vrijheid. Over de geestelijke strijd aan de hand van Efeze 6.


Gerard de Boer

Wat ik wil kruisen met de fysieke strijd van 75 jaar geleden en de vrede die wij nog steeds ervaren. En hoe gaan wij die strijd aan…..?  

Ik hoop jullie zondag te ontmoeten…..

De volgende liederen worden in de dienst gezongen:

Start:

Opw. 720 God maakt vrij

Afgelopen zondag sprak Welmer Goudt

Gepost in Komende diensten.

Zondag sprak Welmer Goudt over: 'De bruid van God en hoe onbegrijpelijk groot Gods liefde voor ons is.'

gods liefde2Het gedeelte in Efeziërs 3:14-17 zal als uitgangspunt voor deze preek dienen.

Welmer is na zijn DTS in Zuid-Afrika als student in Nijmegen intensief betrokken geraakt bij het Navigatorwerk aldaar. Hij heeft de geestelijke leiding in zijn dispuut.

In de dienst worden de volgende liederen gezongen:

Start - Opw. 642 De Rivier 

Zangdienst

Opw. 785 Fundament 

Opw. 640 Mijn hulp is van U, Heer

Opw. 698 Nooit meer alleen

MOZA 001 Jezus Overwinnaar

Opw. 808 Ik leef in U

Zegekroon

Slotlied 

Opw. 798 Houd vol

Diensten

Elke zondag om 10.00 uur ben je van harte welkom!

Lid worden?

Door lid te worden van de Evangelische Gemeente Enschede kun je deelnemen aan alle activiteiten, een taak oppakken en mag je meedenken over de toekomst van de kerk. Volg de intro-cursus

Contact

Zie de pagina contact

EA-logo